Κυβερνοέγκλημα - Απειλές, Τάσεις και Μελλοντικές Προκλήσεις

When:  Jun 2, 2022 from 18:15 to 21:00 (GR)
Associated with  Athens Chapter
Εκδήλωση του ISACA Athens Chapter: ''Κυβερνοέγκλημα - Απειλές, Τάσεις και Μελλοντικές Προκλήσεις'', 2 Ιουνίου 2022

About this event

Ομιλητές:

Βασίλειος Παπακώστας, Διευθυντής Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Υπ. Διδάκτωρ Πληροφορικής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Νικόλαος Γεωργίου, Αστυνόμος Β΄, Μ.Δ.Ε. στην Κυβερνοασφάλεια, Συγγραφέας

Γεώργιος Γέρμανος, Αστυνόμος Β΄, Υπ. Διδάκτωρ Κυβερνοασφάλειας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Συγγραφέας

Θέματα ομιλίας:

• Κυβερνοέγκλημα: τρέχουσες απειλές και τάσεις στην Ελλάδα

• Τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο υπό τη νομική τους διάσταση

• Έγκλημα στον κυβερνοχώρο & ψηφιακά πειστήρια

Οι ομιλητές θα αναφερθούν στην τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα και τις μελλοντικές προκλήσεις σε σχέση με το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, με παράλληλη παρουσίαση του ρόλου της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και των λοιπών συναρμόδιων φορέων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιμέρους συζήτηση θα πραγματοποιηθεί για τη νομική αντιμετώπιση των διαφορετικών εγκληματικών φαινομένων και ιδίως των επιθέσεων κατά πληροφοριακών συστημάτων. Επιπλέον, ειδική μνεία θα γίνει για τις διαδικασίες εξέτασης ψηφιακών πειστηρίων. Έμφαση θα δοθεί, τέλος, στο ρόλο και τη συνεισφορά του κάθε εμπλεκόμενου στη θωράκιση των πληροφοριακών συστημάτων.

Τοποθεσία:

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στο Αμφιθέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Συστήνεται η χρήση της μάσκας.

Εγγραφή απαραίτητη εδώ.

Location

Hellenic American Union Auditorium
Massalias 22
Athens, 106 80
Event Image

Contact

Kyriaki Digka

training@hau.gr