Pripremna obuka za polaganje ispita za sticanje CISM sertifikata, 31. jul, 2 - 7. avgust 2021. godin

Starts:  Jul 31, 2021 08:00 (CET)
Ends:  Aug 7, 2021 17:00 (CET)

Poštovani,

 

Sa zadovoljstvom najavljujemo da će se u organizaciji Udruženja ISACA Beograd održati

 

Pripremna obuka za polaganje ispita za sticanje

CISM sertifikata

 

31. jul, 2 - 7. avgust 2021. godine

8:00 – 17:00 (31. jul i 7. avgust 2021.)

18:00 - 21:30 (od 2. do 6. avgusta 2021.)

(ukupno 32 efektivna sata)

Obuka ima za cilj da pripremi polaznike koji planiraju da polažu Certified Information Security Manager (CISM) ispit.

Program obuke pokriva ključne oblasti iz udžbenika CISM Review Manual 15th Edition i uključuje predavanja, grupne diskusije, pitanja sa prethodnih ispita i objašnjenja odgovora.

Učesnici će dobiti instrukcije koje će im pomoći da razumeju format i strukturu CISM ispita, unaprede svoja znanja iz različitih tema i tehničkih oblasti koje su pokrivene ispitom, savladaju strategije i tehnike koje će im pomoći da polože ispit.

Program obuke je intezivan i prilagođen osobama koje su upoznate i već imaju određeno iskustvo u upravljanju informacionom bezbednošću.

Obuku će održati Uroš Žust, akreditovani trener od strane ISACA/APMG, po akreditovanom programu ISACA, uz korišćenje originalnih prezentacionih materijala ISACA.

 

Predavanje i prezentacioni materijali biće na engleskom jeziku, zbog lakše pripreme za ispit koji je na engleskom jeziku.

 

Cena obuke:

Za uplate iz Srbije

·         za članove ISACA – 41.000,00 dinara

·         za ostale zainteresovane kandidate – 58.600,00 dinara

Za uplate iz inostranstva

·         za članove ISACA – 349 €

·         za ostale zainteresovane kandidate – 499 €

 

Za uplate izvršene do 10. jula 2021. godine, cena se umanjuje za 20%!!!

 

Obuka će se održati putem Zoom-a. Link za uključenje biće dostavljen prijavljenim kandidatima do dana početka obuke, na imejl adresu navedenu u prijavi. Snimak obuke neće biti dostupan.

 

PRIJAVITE SE

 

Agenda:

 

·       Dan 1 (31. jul 2021, 8:00 – 17:00)

-          Kick-Off

-          About CISM exam

-          Domain 1: Information Security Governance

Section 1: Designing a Strategy and Governance Framework

Section 2: Gaining Management Support/Approval

Section 3: Implementing the Security Strategy

-          Domain 2: Information Risk Management

Section 1: Risk Identification

 

·       Dan 2 (2. avgust 2021, 18:00 – 21:30)

-          Domain 2: Information Risk Management

Section 2: Risk Analysis and Treatment

Section 3: Risk Monitoring and Reporting

 

·       Dan 3 (3. avgust 2021, 18:00 – 21:30)

-          Domain 3: Information Security Program Development and Management

Section 1: Alignment and Resource Management

Section 2: Standards, Awareness and Training

 

·       Dan 4 (4. avgust 2021, 18:00 - 21:30)

-          Domain 3: Information Security Program Development and Management

Section 3: Building Security Into Processes and Practices

Section 4: Security Monitoring and Reporting

 

·       Dan 5 (5. avgust 2021, 18:00 - 21:30)

-          Domain 3: Information Security Program Development and Management

Section 4: Security Monitoring and Reporting (continued)

-          Domain 4: Information Security Incident Management

Section 1: Planning and Integration

Section 2: Readiness and Assessment

 

·       Dan 6 (6. avgust 2021, 18:00 - 21:30)

-          Domain 4: Information Security Incident Management

Section 2: Readiness and Assessment (continued)

Section 3: Identification and Response

 

·       Dan 7 (7. avgust 2021, 8:00 - 17:00)

-          Domain 4: Information Security Incident Management

Section 3: Identification and Response (continued)

-          Sample Exam

-          Sample Exam evaluation

-          Closure

Srdačno vaše,
 
Udruženje ISACA Beograd

Location

Serbia
Online Instructions:
Url: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnV3WF0E6grKDgHz9FSQ45AU2pU3c6fg7Q8XVD22YhSO9r-A/viewform
Login: Obuka će se održati putem Zoom-a. Link za uključenje biće dostavljen prijavljenim kandidatima do dana početka obuke, na imejl adresu navedenu u prijavi. Snimak obuke neće biti dostupan.
Event Image

Contact

ISACA Belgrade Chapter

office@isaca.rs