Årsmøde 14. april

When:  Apr 14, 2021 from 4:00 PM to 5:00 PM (DK)
Vores årsmøde afholdes i år uden faglige indlæg, men vi håber at du alligevel vælger at være med. Mødet giver 1 CPE til vedligeholdelse af dine certificeringer. 

Agenda i henhold til vedtægterne:
 1. Valg af ordstyrer
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmeoptæller
 4. Bekræftelse af årsmødets gyldighed
 5. Formandens beretning
 6. Kassererens gennemgang af den reviderede årsrapport og af budgettet for det kommende år
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af formand
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt to substitutter til bestyrelsen
 10. Valg af revisor og substitut for revisor
 11. Andet

Praktisk information:
Tidspunkt: Onsdag d. 14. april kl. 16-17
Lokation: Online via Microsoft Teams, link fås ifm. tilmelding
Tilmelding: Via EventBrite
Kontaktperson: Christian Dinesen, ost@isaca.dk
CPE: 1