Jäsenedut

Yhdistyksen jäsenet voivat osallistua ilmaisiin jäsenkokouksiin ja yhdistyksen järjestämiin koulutuksiin jäsenhinnalla. Lisäksi yhdistyksen jäsenillä on käytettävissään ISACA:n kaikki jäsenedut, joista on esitetty lisätiedot yhdistyksen kattojärjeston sivustolla. Klikkaa oheista linkkiä: ISACA:n kaikki jäsenedut.

Jäsenkokoukset

Yhdistys järjestää kuukausittain jäsenkokouksia, joiden ohjelma koostuu asiantuntijaluennoista ja keskusteluista. Kokoukset ovat jäsenille ilmaisia ja niihin osallistumalla jäsenillä on mahdollisuus saada mm. sertifikaatteihin vaadittavia CPE-pisteitä.

Koulutustoimikunta

Ammattitaidon ajanmukaisena pitäminen ja jatkuva kehittäminen on kaikkien asiantuntijoiden haasteena. ISACA järjestää jäsenilleen ja kaikille muille tietohallinnosta, tietoturvallisuudesta ja IT-tarkastamisesta kiinnostuneille laadukasta ja myös kustannuksiltaan kilpailukykyistä koulutusta.  ISACAn koulutukset ovat samalla erinomainen tapa kerätä henkilösertifiointeihin liittyviä koulutuspisteitä (ns. CPE-pisteet).

ISACA Finland Chapterin vakiintuneeseen koulutustarjontaa kuuluu perinteikäs ja jatkuvasti ajanmukaistettava TiVaKo-koulutussarja (Tietotekniikan valvonta ja kontrollit) sekä sertifiointeihin valmentavat kurssit. Näiden lisäksi yhdistys järjestää ajankohtaisia ja syventäviä täsmäkursseja. Koulutettavilta ja jäsenistöltä otetaan vastaan palautetta ja koulutusideoita, joita hyödynnetään koulutustarjonnan suunnittelussa. Koulutuskielenä on tilaisuudesta riippuen joko suomi tai englanti. Kaikki paikallisyhdistyksen ja valittujen yhteistyökumppaneiden koulutustapahtumat ilmoittautumisohjeineen löydät kohdasta Events.

Lisäksi ISACAn kansainvälinen organisaatio tarjoaa laajan valikoiman kursseja, konferensseja ja itseopiskelumateriaaleja. Tämä tarjonta esitellään pääjärjestön Education-osiossa.

Lisätietopyynnöt ja koulutusideat: info (at) isaca.fi

Yhteistyökumppaneiden koulutus

Tutustu myös yhdistyksen yhteistyökumppaneiden tarjoamaan koulutukseen Sisäiset tarkastajat ry.

Akateemiset suhteet –toimikunta

Osana toimintaansa ISACA Finland Chapter ja sen Akateemiset suhteet –toimikunta ylläpitää yhteistyösuhteita yliopistojen, korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen kanssa, joissa koulutetaan toimialamme tulevaisuuden osaajia. ISACAlle on tärkeää, että alan tulevat ammattilaiset tuntevat yhdistyksen toimintaa sekä alan keskeisimpiä viitekehyksiä.

Vuosittainen stipendiohjelma

ISACA Finland Chapter ja sen Akateemiset suhteet –toimikunta haluaa tukea alalle suuntautumista tarjoamalla erinomaisesti opinnoissaan menestyneille opiskelijoille mahdollisuuden hakea vuosittain stipendejä.

ISACA Finland Chapterin stipendiohjelmassa palkitaan hyvään tietohallintatapaan, tietojärjestelmätarkastukseen, tietoturvallisuuteen ja sekä IT-riskienhallintaan liittyviä tutkimustöitä.

Stipendiohjelmaan voivat hakea maisterin-, lisensiaatin-, tai tohtorintutkinnon (ylemmän asteen korkeakoulututkinto) tai ammattikorkeakoulujen opinnäytetyön tutkimussuunnitelmien ja vuosittain erikseen ilmoitettavan ajankohdan aikana valmistuneiden opinnäytetöiden kirjoittajat.

Hakuaika on vuosittain 1.4-31.5. välisenä aikana. Stipendiohjelman tarkempi kuvaus ja hakemuslomake löytyvät yhdistyksen sivuilta stipendiohjelman käynnistettyä.