הכרות עם ניהול משבר סייבר הלכה למעשה - מתחילים

Starts:  Jan 14, 2021 4:00 PM (IST)
Ends:  Jan 21, 2021 8:00 PM (IST)
Register Now

Contact

Michaella Harris
972-3-6910093
isaca@isaca.org.il