ישיבת מועצה Council Meeting

When:  Feb 8, 2021 from 5:00 PM to 6:00 PM (IST)

Contact

Michaella Harris
972-3-6910093
isaca@isaca.org.il