פורום הביקורת

הוועדה המקצועית פועלת על מנת להעמיד לרשות חברי ISACA ישראל בפרט, והציבור הרחב בכלל, תמיכה וסיוע בכל הקשור לפן המקצועי של העוסקים בביקורת מערכות מידע, אבטחת מערכות מידע וממשל טכנולוגיות המידע.
כמו כן מייצגת הוועדה את ההיבט המקצועי בפעילות הוועדות השונות של ISACA ישראל ומול גורמים חיצוניים.