Isaca College

ISACA_COLLAGE_2020_-_Carusel_banner.jpg


ISACA ישראל מציעה תכנית השתלמויות מקצועית המעניקה לעוסקים בכל תחומי טכנולוגיות
המידע - ביקורת, בקרה, ניהול סיכונים, ציות ואבטחת מידע - ידע ועדכנות בנושאים שבקדמת
הבמה המקצועית המשתנה.

הנושאים שנבחרו מותאמים ליחידות העסקיות השונות בארגון ונועדו לתת מענה רחב לארגונים
המבקשים להגביר את הידע המקצועי הקיים מהיבטים שונים הנדרשים בעולם עסקי דינאמי.

ISACA_COLLEGE_2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


מסלולי הלימוד מותאמים לכל הארגונים אך מדגישים את הערך לחברי האיגוד ומקנים אפשרויות לצבור, בנוסף לידע,
נקודות CPE עבור מסלולי הכשרה השונים של הסמכות ISACA.

תכנית השתלמויות משתלמת במיוחד!
מסלולי לימודים ותשלומים גמישים
במפגש יחיד או בסדרה | מנוי בודד או לחברה

ISACA_COLLAGE_2020

לפרטים נוספים:
טל: 036910093
דוא"ל: isaca@isaca.org.il