Akredytowany kurs przygotowawczy do egzaminu CISM

Starts:  Nov 29, 2021 09:00 (PL)
Ends:  Dec 1, 2021 17:00 (PL)

Akredytowany kurs przygotowawczy
do egzaminu CISM

 Termin: 29.11-01.12.2021 r.

Miejsce: Warszawa, dokładny adres będzie podany w zaproszeniu.
W zależności od sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie zdalnej lub stacjonarnej.
 

 Kurs jest oparty o oficjalne materiały szkoleniowe ISACA International. 

Kurs Przygotowawczy CISM trwa 3 dni i obejmuje 4 obszary działania właściwe dla Dyrektora / Kierownika odpowiedzialnego za bezpieczeństwo informacji:

  • Obszar 1 – Nadzór nad bezpieczeństwem informacji
  • Obszar 2 – Zarządzanie ryzykiem i zgodnością przetwarzania informacji
  • Obszar 3 – Program bezpieczeństwa informacji – tworzenie i zarządzanie
  • Obszar 4 – Zarządzanie Incydentem bezpieczeństwa informacji
    W trakcie szkolenia rozwiązujemy wspólnie odpowiednio 45 zadań testowych ćwicząc nie tylko zagadnienia merytoryczne, ale i sposoby rozwiązywania zadań testowych

Uzupełnieniem dla w/w kursu są Warsztaty tworzone w formule zamkniętej w taki sposób aby w konkretnej organizacji wesprzeć proces zarządzania bezpieczeństwem w przetwarzaniu informacji.

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, wystawione przez ISACA Katowice.

Dodatkowe informacje zawiera formularz zgłoszeniowy:
2020_CISM_Formularz_zgloszeniowy_Kurs_CISM_Warszawa.pdf
  
 

Kontakt: szkolenia@isaca.katowice.pl

Event Image
Register Now