Akredytowany kurs przygotowawczy do egzaminu CRISC w Warszawie

Starts:  Dec 7, 2020 9:00 AM (CET)
Ends:  Dec 9, 2020 5:00 PM (CET)

CRISC WARSZAWA 07-09.12.2020

Akredytowany kurs przygotowawczy
do egzaminu CRISC
 Termin: 07-09.12.2020 r.
Miejsce: Warszawa, dokładny adres będzie podany w zaproszeniu 
Kurs jest oparty o oficjalne materiały szkoleniowe ISACA International. 


Kurs przygotowawczy CRISC trwa 3 dni i obejmuje 5 obszarów działania właściwego dla Dyrektora / Kierownika któremu powierzono zarządzanie ryzykiem przetwarzania informacji:

  • Obszar 1 – Identyfikacja, analiza i ewaluacja ryzyka
  • Obszar 2 – Odpowiedź na ryzyko
  • Obszar 3 – Monitorowanie ryzyka
  • Obszar 4 – Projektowanie i wdrażanie zabezpieczeń
  • Obszar 5 – Monitorowanie i utrzymanie zabezpieczeń
  • Egzamin próbny

Uzupełnieniem dla w/w kursu są Warsztaty tworzone w formule zamkniętej w taki sposób aby w konkretnej organizacji wesprzeć proces zarządzania ryzykiem w przetwarzaniu informacji.

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, wystawione przez ISACA Katowice.

Dodatkowe informacje
engage.isaca.org/katowicechapter/autoryzowane-szkolenia-cisa-cism-crisc/crisc-warszawa

Location

Warszawa
Warszawa
Warszawa
Event Image