Akredytowany kurs przygotowawczy do egzaminu CISM w Warszawie

Starts:  Nov 25, 2020 9:00 AM (PL)
Ends:  Nov 27, 2020 5:00 PM (PL)

CISM Warszawa 25-27.11.2020

Akredytowany kurs przygotowawczy
do egzaminu CISM

 Termin: 25-27.11.2020 r.

Miejsce: Warszawa, dokładny adres będzie podany w zaproszeniu 

Kurs jest oparty o oficjalne materiały szkoleniowe ISACA International. 

Kurs Przygotowawczy CISM trwa 3 dni i obejmuje 4 obszary działania właściwe dla Dyrektora / Kierownika odpowiedzialnego za bezpieczeństwo informacji:

  • Obszar 1 – Nadzór nad bezpieczeństwem informacji
  • Obszar 2 – Zarządzanie ryzykiem i zgodnością przetwarzania informacji
  • Obszar 3 – Program bezpieczeństwa informacji – tworzenie i zarządzanie
  • Obszar 4 – Zarządzanie Incydentem bezpieczeństwa informacji
  • Egzamin testowy

Uzupełnieniem dla w/w kursu są Warsztaty tworzone w formule zamkniętej w taki sposób aby w konkretnej organizacji wesprzeć proces zarządzania bezpieczeństwem w przetwarzaniu informacji.

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, wystawione przez ISACA Katowice.

Dodatkowe informacje zawiera formularz zgłoszeniowy:
2020_CISM_Formularz_zgloszeniowy_Kurs_CISM_Warszawa.pdf

Location

Warszawa
Warszawa
Warszawa
Event Image