Akredytowany kurs przygotowawczy do egzaminu CISA

Starts:  Nov 2, 2021 09:00 (PL)
Ends:  Nov 5, 2021 17:00 (PL)

Akredytowany kurs przygotowawczy
do egzaminu CISA

Termin: 02-05.11.2021 r.

Miejsce: Warszawa Dokładny adres będzie podany w zaproszeniu.
W zależności od sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie zdalnej lub stacjonarnej.

Kurs jest oparty o oficjalne materiały szkoleniowe ISACA International.  

Kurs Przygotowawczy CISA trwa 4 dni i obejmuje 5 obszarów działania właściwych dla Audytora IT:

  • Obszar 1 - Proces Audytowania Systemów Informacyjnych
  • Obszar 2 - Od nadzoru do kierowania przetwarzaniem informacji
  • Obszar 3 - Nabywanie i rozwijanie systemów informacyjnych
  • Obszar 4 - Systemy informacyjne - eksploatacja, utrzymanie i wsparcie
  • Obszar 5 - Ochrona aktywów informacyjnych
    W trakcie szkolenia rozwiązujemy wspólnie odpowiednio 65 zadań testowych ćwicząc nie tylko zagadnienia merytoryczne, ale i sposoby rozwiązywania zadań testowych

Uzupełnieniem dla w/w kursu są Warsztaty tworzone w formule zamkniętej w taki sposób aby w konkretnej organizacji wesprzeć proces zarządzania audytem w przetwarzaniu informacji.

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, wystawione przez ISACA Katowice.

Dodatkowe informacje zawiera formularz zgłoszeniowy:
2021_Formularz_zgloszeniowy_Kurs_CISA_Warszawa.pdf

Kontakt: szkolenia@isaca.katowice.pl


Informacje organizacyjne:

Miejsce szkolenia: Warszawa
Szkolenie odbywa się w godzinach 9-17
Organizator zapewnia przerwy kawowe oraz lunch.


Event Image