Akredytowany kurs przygotowawczy do egzaminu CRISC

Starts:  Oct 21, 2020 09:00 (PL)
Ends:  Oct 23, 2020 17:00 (PL)

CRISC Katowice 21-23.10.2020

Akredytowany kurs przygotowawczy
do egzaminu CRISC

 Termin: 21-23.10.2020 r.

 Kurs jest oparty o oficjalne materiały szkoleniowe ISACA International. 


Kurs przygotowawczy CRISC trwa 3 dni i obejmuje 5 obszarów działania właściwego dla Dyrektora / Kierownika któremu powierzono zarządzanie ryzykiem przetwarzania informacji:

  • Obszar 1 – Identyfikacja, analiza i ewaluacja ryzyka
  • Obszar 2 – Odpowiedź na ryzyko
  • Obszar 3 – Monitorowanie ryzyka
  • Obszar 4 – Projektowanie i wdrażanie zabezpieczeń
  • Obszar 5 – Monitorowanie i utrzymanie zabezpieczeń
  • Egzamin próbny

Uzupełnieniem dla w/w kursu są Warsztaty tworzone w formule zamkniętej w taki sposób aby w konkretnej organizacji wesprzeć proces zarządzania ryzykiem w przetwarzaniu informacji.

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, wystawione przez ISACA Katowice.

Dodatkowe informacje

https://engage.isaca.org/katowicechapter/autoryzowane-szkolenia-cisa-cism-crisc/crisc-katowice

Location

Katowice
Lompy 2/10
Katowice Poland
Event Image