Akredytowany kurs przygotowawczy do egzaminu CISA

Starts:  Dec 3, 2019 9:00 AM (PL)
Ends:  Dec 6, 2019 5:00 PM (PL)

Akredytowany kurs przygotowawczy
do egzaminu CISA

Termin: 03-06.12.2019 r.

Miejsce: Katowice Dokładny adres będzie podany w zaproszeniu 

Kurs jest oparty o oficjalne materiały szkoleniowe ISACA International.  

Kurs Przygotowawczy CISA trwa 4 dni i obejmuje 5 obszarów działania właściwych dla Audytora IT:

  • Obszar 1 - Proces Audytowania Systemów Informacyjnych
  • Obszar 2 - Od nadzoru do kierowania przetwarzaniem informacji
  • Obszar 3 - Nabywanie i rozwijanie systemów informacyjnych
  • Obszar 4 - Systemy informacyjne - eksploatacja, utrzymanie i wsparcie
  • Obszar 5 - Ochrona aktywów informacyjnych
  • Egzamin testowy

Uzupełnieniem dla w/w kursu są Warsztaty tworzone w formule zamkniętej w taki sposób aby w konkretnej organizacji wesprzeć proces zarządzania audytem w przetwarzaniu informacji.

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, wystawione przez ISACA Katowice.

Dodatkowe informacje

Location

Katowice
Katowice
Katowice
Event Image