Akredytowany kurs przygotowawczy do egzaminu CRISC w Warszawie

Starts:  Feb 10, 2020 9:00 AM (PL)
Ends:  Feb 12, 2020 5:00 PM (PL)

CRISC WARSZAWA 10-12.02.2020

Akredytowany kurs przygotowawczy
do egzaminu CRISC
 Termin: 10-12.02.2020 r.
Miejsce: Warszawa, dokładny adres będzie podany w zaproszeniu 
Kurs jest oparty o oficjalne materiały szkoleniowe ISACA International. 


Kurs przygotowawczy CRISC trwa 3 dni i obejmuje 5 obszarów działania właściwego dla Dyrektora / Kierownika któremu powierzono zarządzanie ryzykiem przetwarzania informacji:

  • Obszar 1 – Identyfikacja, analiza i ewaluacja ryzyka
  • Obszar 2 – Odpowiedź na ryzyko
  • Obszar 3 – Monitorowanie ryzyka
  • Obszar 4 – Projektowanie i wdrażanie zabezpieczeń
  • Obszar 5 – Monitorowanie i utrzymanie zabezpieczeń
  • Egzamin próbny

Uzupełnieniem dla w/w kursu są Warsztaty tworzone w formule zamkniętej w taki sposób aby w konkretnej organizacji wesprzeć proces zarządzania ryzykiem w przetwarzaniu informacji.

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, wystawione przez ISACA Katowice.

Dodatkowe informacje

Location

Warszawa
Warszawa
Warszawa
Event Image