Akredytowany kurs przygotowawczy do egzaminu CISM

Starts:  Sep 30, 2020 9:00 AM (CET)
Ends:  Oct 2, 2020 5:00 PM (CET)

CISM KATOWICE 30.09-02.10.2020

Akredytowany kurs przygotowawczy
do egzaminu CISM w Katowicach

Termin: 30.09-02.10.2020 r.

Miejsce: Katowice 

Kurs jest oparty o oficjalne materiały szkoleniowe ISACA International. 

Kurs Przygotowawczy CISM trwa 3 dni i obejmuje 4 obszary działania właściwe dla Dyrektora / Kierownika odpowiedzialnego za bezpieczeństwo informacji:

  • Obszar 1 – Nadzór nad bezpieczeństwem informacji
  • Obszar 2 – Zarządzanie ryzykiem i zgodnością przetwarzania informacji
  • Obszar 3 – Program bezpieczeństwa informacji – tworzenie i zarządzanie
  • Obszar 4 – Zarządzanie Incydentem bezpieczeństwa informacji
  • Egzamin testowy

Uzupełnieniem dla w/w kursu są Warsztaty tworzone w formule zamkniętej w taki sposób aby w konkretnej organizacji wesprzeć proces zarządzania bezpieczeństwem w przetwarzaniu informacji.

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, wystawione przez ISACA Katowice.

Dodatkowe informacje:

https://engage.isaca.org/katowicechapter/autoryzowane-szkolenia-cisa-cism-crisc/cism-katowice  

Location

Katowice
Lompy 2/10
Katowice
Event Image