ISACA Lietuva visuotinis narių susirinkimas

When:  Mar 18, 2020 from 4:00 PM to 6:00 PM (LT)

Asociacija ISACA Lietuva

juridinio asmens kodas 300026101

Subačiaus g. 7

LT-01008 VilniusAsociacijos ISACA Lietuva nariams


Vilnius, 2020 m. vasario 17 d.Gerbiamieji,


Vadovaudamasis Asociacijos ISACA Lietuva įstatų 4.4.1.3 punktu, šaukiu asociacijos ISACA Lietuva visuotinį narių susirinkimą, kuris vyks 2020 m. kovo 18 d., 16.00 val. AB Telia Lietuva patalpose, Saltoniškių g. 7A, LT-03501 Vilnius. Atvykus registruotis pas Liną Strelkauskienę.Susirinkimo darbotvarkė (planuojama):

  • susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas;
  • susirinkimo sekretoriaus rinkimai;
  • Asociacijos ISACA Lietuva pirmininko pranešimas ir 2019 m. asociacijos finansinės ir veiklos ataskaitos tvirtinimas;
  • Asociacijos ISACA Lietuva 2020 m. veiklos biudžeto tvirtinimas;
  • Asociacijos ISACA Lietuva pirmininko ir valdybos rinkimai;
  • kiti klausimai.

Maloniai lauksime Jūsų atvykstant!


Asociacijos pirmininko pranešimą ir 2019 m. asociacijos finansinės

ir veiklos ataskaitą, 2020 m. asociacijos veiklos biudžeto projektą ir kandidatų į asociacijos pirmininko ir valdybos narių pozicijas sąrašą planuojame paskelbti vėliau, iki 2020 m. kovo 4 d. Apie tai Jums pranešime papildomai.


Negalintiems dalyvauti susirinkime, sieksime sudaryti galimybę susipažinti

su šiais dokumentais ir juos tvirtinti nuotoliniu būdu.


Išankstinis balsavimas numatomas nuo 2020 m. kovo 4 d. 00:00 val. iki 2020 m. kovo 11 d.23:59 val. Išankstinio balsavimo rezultatus paskelbsime visuotiniame narių susirinkime 2020 m. kovo 18 d. Išankstinio balsavimo metu nebalsavę nariai taip pat galės balsuoti visuotiniame narių susirinkime 2020 m. kovo 18 d.


Primename, kad susirinkime dalyvauti ir balsuoti gali tik ISACA narystę

2020 m. pratęsę asmenys.


Kviečiame visus narius prisidėti prie Asociacijos ISACA Lietuva veiklos ir kandidatuoti patiems arba pasiūlyti Jūsų nuomone tinkamą narį kandidatu į Asociacijos ISACA Lietuva pirmininko ar valdybos pareigas. Teikti kandidatūras galite parašydami laišką adresu nominacijos@isaca.lt. Išsamesnė informacija Jums buvo siųsta 2020 m. sausio 22 d.


Pagarbiai,


Vilius Benetis,

Asociacijos ISACA Lietuva pirmininkas

Location

AB Telia Lietuva patalpose
Saltoniškių g. 7A
Vilnius Lithuania