IIA: Treffpunkt GRC 2019

When:  Feb 13, 2019 from 8:30 AM to 4:00 PM (CET)

Tema: Strategisk styring og transformasjon

Tid Hva Hvem
Kl. 0830 – 0900 Registrering
Kl. 0900 – 0945 «Mot alle odds» – et case som synliggjør viktigheten av god governancestruktur og proaktiv risikostyring når det uventede skjer Gisele Marchand, heltids styrearbeidende
Kl. 0945 – 1030 Slik avslørte DN manipulasjon av data hos strømmetjenesten Tidal Markus Tobiassen, journalist Dagens Næringsliv
Kl. 1030 – 1045 Pause
Kl. 1045 – 1130 Risikostyring og økt rapporteringsmengde – hvordan se skogen for bare trær? Kristian Andersen,

The Governance Group

Kl. 1130 – 1230 Lunsj
Kl. 1230– 1315 From DONG Energy to Ørsted:

The green transformation and implications for governance, risk and compliance

Thomas Nordestgaard Sørensen, Senior Manager, Rasmus Peter Brock Danielsen, Strategy Project Leader, Corporate Strategy, Ørsted
Kl. 1315 – 1345 Avinor: Slik får vi risikostyringen til å fly.

Et kulturelt paradigmeskifte

Ingvild Høydalsvik Røsæg
Strategisk risikostyring, Konsern økonomi og finans, Avinor
Kl. 1345 – 1400 Pause
Kl. 1400 – 1445 Stormberg: Samfunnsansvar – fra ord til handling

 

Steinar J. Olsen, Stormberg-gründer
Kl. 1445 – 1515 Oslo – miljøhovedstad 2019: Hvordan påvirke innbyggere til å ta miljøvennlige valg og nå felles klimamål? Anita Lindahl Trosdahl

Prosjektleder Oslo Europeisk miljøhovedstad 2019

Kl. 1515 – 1600 Tillitsoverskudd eller -underskudd?

Slik revideres virksomhetens omdømmeregnskap

Øystein Bonvik kommunikasjonsrådgiver og fagbokforfatter

PR- og kommunikasjonsledelse Handelshøyskolen BI

Kl. 1600 Avslutning

Location

Thon Hotell Storo
Vitaminveien 23
Oslo, 0485