Fellerarrangement: NETTVERKSMØTE 8. FEBRUAR I TRONDHEIM (ISACA & Dataforening)

When:  Feb 8, 2023 from 16:00 to 18:00 (CET)
Associated with  Norway Chapter
Fagstyret for Informasjonssikkerhet i Midt-Nord inviterer til erfaringsforedrag. På årets første møte i Dataforeningens fagstyre for Informasjonssikkerhet får vi erfaringsforedrag fra ulike bransjer, paneldebatt og tid til å diskutere oss i mellom.

Vel møtt!