Felles medlemsmøte til ISF, ISACA, CSA og DND blir avholdt i Trondheim!

When:  Mar 16, 2022 from 15:30 to 18:45 (SE)
Associated with  Norway Chapter

Denne gangen vil møtet bli holdt på Pirsenteret.

Dette møtet er gratis for medlemmer av ISACA, ISF, DND og CSA.

For spørsmål om arrangementet, vennligst kontakt sekretariatet på service@isf.no.

Påmelding