CISA certifieringsförberedande kurs

Starts:  Nov 13, 2019 9:00 AM (CET)
Ends:  Nov 19, 2019 1:00 PM (CET)

OBS: Kursen är inställd **********


Sedan starten 1978 har mer än 140 000 personer tagit ISACA®’s Certified Information Systems Auditor®(CISA®) certifiering som ett bevis på kompetens när det handlar om förståelse och utförande av vitala delar i utövandet av arbete med IT revision.

Kursens omfattning

Kursen utgår från ISACAs officiella CISA certifieringsförberedande kursmaterial, som omfattar de 5 CISA domänerna

Domain 1 - The Process of Auditing Information Systems

Domain 2 – Governance & Management of IT

Domain 3 – Information Systems Acquisition, Development, & Implementation

Domain 4 – Information Systems Operations, Maintenance, & Service Manager

Domain 5 – Protection of Information Systems

Vi ger också råd och tips avseende hur du klarar examen under de tre kursdagarna, som exempelvis hur du kan se det mest troliga svaret på en fråga. I kursen använder vi gruppövningar som förstärker inlärningen. Vi slutet av varje domän går vi igenom exempel på frågor som kan ingå i examen. Detta gör det möjligt för deltagare att identifiera sina styrkor och svagheter inom respektive domän och var det behövs ett större fokus. Exempel på examen ger också en indikation avseende hur tiden vid examenstillfället bör disponeras, vilket ofta leder till en förståelse att det normalt finns mer tid för att svara frågor än vad man initialt förväntar sig.

Vem bör delta?

Du som arbetar med att ta fram, införa och hantera program för informationssäkerhet i en organisation.

  • IT revisorer
  • IT administratörer
  • Säkerhetsansvariga
  • Risk managers
  • Chefer i ledningsgrupper

Varför skall du delta I en tredagarskurs som förberedelse för CISA?

1. Detta är ISACAs officiella certifieringsförberedande kurs som gör det möjligt för dig att fokusera under kursdagarna, då du inte blir störd av dagliga arbetsuppgifter på arbetsplatsen.

2. Det är möjligt för dig att utbyta reflektioner och erfarenhet med en ISACA ackrediterad CISA lärare och andra deltagare på kursen

3. Du kommer att lösa minst 100 exempelfrågor

4. Du får möjlighet att lära värdefulla råd och tips avseende CISA examen

5. Du lär känna andra deltagare som du har möjlighet att ha i ditt nätverk efter kursen

6. Deltagare lär sig och hur andra deltagare löser de frågor som kan ingå i en CISA examen

Kursformat

Kursen spänner över 2 veckor med 2 dagar den första vecka och 1,5 dagar den andra veckan. Detta möjliggör självstudier mellan varje tillfälle och därmed större möjlighet att lyckas på examen.

Lärare

Björn Sjöholm

Språk

Kursen hålls på svenska.

Datum och plats

Följande datum håller vi kursen;

  • 13-14 November (2 dagar)
  • 18-19 November (1,5 dagar)

Samtliga tillfällen: 7A Centralen, Rum: Clara 3

Adress: 7A Centralen, Vasagatan 7a, 111 20 Stockholm

Måltider som ingår

Lunch och kaffe ingår I priset, med undantag för den sista dagen, 19 november, då endast kaffe ingår (dvs ingen lunch sista dagen)

Special diet and other requirements

Om du behöver specialdiet eller har andra önskemål, ber vid dig att skicka e-post till certifiering@isaca.se med ditt namn och telefonnummer så hör vi av oss för att hantera dina önskemål.

Registrering för examen

ISACA tillämpar kontinuerlig exam, där du registrerar dig på ISACA’s hemsida

Kostnad för examen ingår inte i denna certifieringsförberedande kurs. http://www.isaca.org/Certification/CISA-Certified-Information-Systems-Auditor/Pages/default.aspx

Varför delta på vår certifieringsförberedande kurs för ISACA certifieringar?

Vi har möjlighet att erbjuda lärare som are direkt åtkomst till det globala nätverket av ISACAs egna ackrediterade lärare samt de exporter som har utvecklat dessa certifieringar sedan de skapades.

Förbehåll

ISACA Sweden chapter reserverar sig för att kursen kan bli avbokad om det är för få anmälda deltagare.

Kostnad

ISACA medlemmar 13500 SEK + Moms (16 875 SEK inkl. moms)

Icke ISACA medlem 14500 SEK + Moms (18 125 SEK inkl. Moms)

Kontakt

Maila program@isaca.se vid eventuella frågor

Location

7A Centralen,
Vasagatan 7a
Stockholm, 111 20