IT Security Insights 2020

When:  Oct 13, 2020 from 7:30 AM to 6:30 PM (SE)

*** OBS - Ändrat datum till den 13 oktober och kommer att genomföras som ett virtuellt event

En konferens som arrangeras av ItSec Insights i samarbete med Cloud Security Alliance Sverige. Konferensen kommer att beröra Cybersäkerhet för kritisk infrastruktur, Cyberförsäkring, Säkerhet för IoT, Säkerhetsskyddslagen, lagefterlevnad och styrning av identiteter, patchhantering, initiativ för utbildning i informationssäkerhet och de senaste rönen om cyberbrottslighet. Som medlem i ISACA kan du anmäla dig till rabatterat pris.

Vid registrering, använd rabattkod som har skickats ut i månadsbrev december 2019.

Plats: Virtuellt event

För mer information och registrering: www.itsecinsights.com

Location

7A Odenplan
Norrtullsgatan 6
Stockholm

Contact

John Wallhoff
+46707743131
john.wallhoff@scillani.se