Digital suveränitet -Trust no one

When:  Jan 31, 2020 from 7:30 AM to 10:00 AM (SE)

Vem spionerar på vem - moln vs nationella lagstiftningar såsom
CLOUD Act, FISA och NIL. 

Talare
André Catry sedan 1995 IT-säkerhetsexpert, arkitekt, forensiker, utredare, rådgivare samt expert på IT-relaterad lagstiftning, underrättelsetjänst och signalspaning. Expertvittne för advokater och åklagare. Bakgrund från bl.a myndigheter såsom UD, RK, och SÄPO.

Plats
Odenplan 7A,
Norrtullsgatan 6, 113 26 Stockholm

Datum och Tid
Fredagen 31/1 2020, 7:30–9:30

Sista anmälningsdag
27/1 2020


Observera att din anmälan är bindande. Eventuell avbokning måste göras skriftligen till info@isaca.se  senast per sista anmälningsdag. Om du får förhinder kan du skicka någon i ditt ställe. En administrativ avgift om 500 kr tas ut av dem som anmält sig men inte avbokat senast sista avbokningsdag - eller om ersättare uteblir.

Location

7A (preliminärt)
TBD
Stockholm