Onlinekurs: Intern styrning och kontroll (IIA Sweden)

Starts:  Mar 8, 2021 08:00 (CET)
Ends:  Mar 10, 2021 17:00 (CET)
En kurs som arrangeras av Internrevisorernas förening (IIA Sweden) där du som är  ISACA medlem kan delta till medlemspris.

Denna kurs ger dig en stabil grund för att följa de alltmer växande kraven på intern styrning och kontroll som gäller inom moderna organisationer. Du får en praktisk insikt i att som internrevisor, externrevisor, controller eller rådgivare förstå den nytta som du kan tillföra i ditt företag eller organisation. Kursen baseras på och ger dig grunderna i COSO:s ramverk, den mest spridda standarden för intern styrning och kontroll.

Kursinnehåll


Kursen vänder sig både till internrevisorer och externrevisorer, controllers samt affärsrådgivare. Den består av både föreläsningar och gruppövningar med praktikfall. Tidigare deltagare har lämnat följande rekommendationer bl.a.:

 • ”Bra med många exempel från verkligheten” 
 • ”Lärarna var engagerade och hade mycket erfarenhet” 
 • ”Mycket bra överblick på kort tid. Engagerat med bra variation och tempo”
Kursinnehållet i Intern styrning och kontroll har skruvats upp för att utrusta dig med rätt kompetens och verktyg inför de alltmer växande kraven på styrning och kontroll inom moderna organisationer. Innehållet har uppdaterats och anpassats till ett digitalt genomförande, nya exempel och övningar har lagts till, och fler gästföreläsare kommer att bistå våra erfarna lärare och dela med sig av sina erfarenheter:

 • Olof Arwinge, Director & Head of GRC KPMG
 • Hans Löfgren, Senior Consultant Internal Audit
 • Stina Nilsson Kristiansson, generalsekreterare IIA Sweden
 • John Wallhoff, ordförande ISACA
 • Torbjörn Wikland, Senior Consultant Internal Audit

Vad du får

 • Många exempel på god och mindre bra intern styrning och kontroll som gäller både finansiell rapportering och verksamhetsstyrning
 • Grunderna i COSO:s ramverk för ”internal control” så att du själv kan börja tillämpa dem
 • Kunskap om de lagar, regler och standarder som ställer krav på intern styrning och kontroll
 • Tips och idéer på både utveckling och granskning av den interna styrningen och kontrollen
 • Erfarenhetsutbyte med kollegor genom digitalt grupparbete

Ur innehållet

 • Utvecklingen av den moderna synen på risker och generell riskhantering
 • Det ramverk för intern styrning och kontroll som COSO utvecklat och som blivit internationell standard
 • Den påbyggnad som företagsövergripande riskhantering (ERM) innebär enligt COSO:s standard
 • Koppling till andra standarder
 • Exempel på bra och mindre bra intern styrning och kontroll som diskuteras som gruppuppgift
 • Vad som utmärker god utveckling och granskning av den interna styrningen och kontrollen

Målgrupp 

 • Internrevisorer
 • Revisorer, revisorsassistenter
 • Revisorer – kvalificerade
 • Controllers
 • Affärsrådgivare

Datum och tid

 • 8 och 10 mars
 • Kl. 09.00-17.00

Adress

 • Online, via Zoom.
 • Möteslänk och instruktioner skickas några dagar före kursen.

Priser exkl. moms

 • Medlemmar: 11 175 kr
 • Icke-medlemmar: 14 900 kr

CPE poäng

 • 15

Location

Sweden
Online Instructions:
Url: http://www.theiia.se/evenemang/#!educourse=463836
Login: De som har anmält sig kommer att få inloggningsinformation skickat via mail

Contact