ISACA Sweden Chapter årsstämma 2021

When:  Apr 15, 2021 from 3:15 PM to 3:45 PM (CET)
OBS: EJ ÖPPET FÖR REGISTRERING

Den 15e April 2021 är det dags för ISACA Sweden Chapter årsstämma

Årsstämman är kl 15:15 till 15:45, men du är välkommen att komma från 14:45 för registering och kaffe

Den årliga föreningsstämman ska behandla följande frågor:

1. Val av mötets ordförande
2. Val av mötets sekreterare
3. Fastställande av dagordning
4. Upprättande av röstlängd
5. Val av två justeringsmän
6. Fråga om mötets behöriga utlysande och stämmans beslutsmässighet
7. Behandling av senaste årsredovisningen och beslut om disponering av Sweden Chapters vinst
8. Revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för ledamöter i Sweden Chapters styrelse
10. Val av styrelse
11. Val av ordförande i respektive kommitté
12. Val av revisor

Frågor/förslag som medlemmar vill ta upp på den årliga föreningsstämman ska ha tillställts styrelsen skriftligen senast två veckor före den årliga föreningsstämman.

Du hittar stadgarna här och årsredovisningen är publicerad på hemsidan under För medlemmar/Dokument/Årsredovisningar Sweden Chapter.

Årsstämman är kostnadsfri

Vi har just nu inte tagit beslut om Årsstämma 2021 blir i digitalt, fysiskt eller som en kombination. Datum och tid:

Torsdag 15/4 2021

(Kaffe: 14:45 - 15:15)*

Årsstämma: 15:15-16:00**

Contact