Vilka säkerhetskrav ställer myndigheter när de upphandlar. Schrems II? Certifieringar?

When:  Apr 13, 2021 from 9:00 AM to 10:00 AM (CET)

Vilka säkerhetskrav ställer myndigheter när de upphandlar efter Schrems II och hur förbereder vi oss för kommande cybersäkerhetscertifieringar?

Regelefterlevnad har kommit att bli allt viktigare när det gäller att ta hem offentliga affärer. Juridiken är ett av de större säkerhetshålen som inte enbart kan lösas med  traditionella tekniska säkerhetsåtgärder och kontroller. Kraven på nya affärsmodeller ökar.

Hur får vi teknik, juridik och en bra affär att hänga ihop i en global kontext?

 

Talare:
Helena Rom, jurist och säkerhetsskyddsexpert, berättar om vilka säkerhetskrav Skatteverket ställer på leverantörer efter Schrems II och vikten av att leverantörsledet förbereder sig på alla fronter för att möta både juridiska krav och ökade säkerhetshot.

Helena har mångårig erfarenhet som inköpschef och säkerhetsskyddsexpert med fokus på bland annat säkerhetskrav i molnfrågor och säkerhetsskyddsavtal.

Datum:          Tisdag 13 april 2021

Tid:                09:00 – 10:00

Plats:             Zoom- länk skickas 3 dagar innan eventet till registrerade medlemmar

Nivå:               Medel 

CPE:              1,0 poäng 

Avbokning:     Observera att din anmälan är bindande. Eventuell avbokning måste göras skriftligen till info@isaca.se  senast per sista anmälningsdag. Om du får förhinder kan du skicka någon i ditt ställe. En administrativ avgift om 500 kr tas ut av dem som anmält sig men inte avbokat senast sista avbokningsdag - eller om ersättare uteblir.

Sista anmälningsdag:           9 april 2021

Registrering:https://www-eur.cvent.com/d/cfq70s

Frågor om arrangemanget kan ställas till info@isaca.se

Vid frågor före webbinariet: Mikael Takeo, ISACA Sweden Programkommitte

mikael.takeo@isaca.se

Ej under webbinariet och ej för uppkopplingsfel.Location

Sweden
Online Instructions:
Url: http://isaca.se
Login: Zoom- länk skickas 2 dagar innan eventet till registrerade medlemmar
Register Now

Contact

Mikael Takeo

mikael.takeo@isaca.se