ISACA Sweden Chapter årsstämma

When:  Apr 23, 2020 from 3:15 PM to 3:45 PM (SE)
Den 23e April 2020 är det dags för ISACA Sweden Chapter årsstämma

Årsstämman är kl 15:15 till 15:45, men du är välkommen att komma från 14:45 för registering och kaffe

Den årliga föreningsstämman ska behandla följande frågor:

1. Val av mötets ordförande
2. Val av mötets sekreterare
3. Fastställande av dagordning
4. Upprättande av röstlängd
5. Val av två justeringsmän
6. Fråga om mötets behöriga utlysande och stämmans beslutsmässighet
7. Behandling av senaste årsredovisningen och beslut om disponering av Sweden Chapters vinst
8. Revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för ledamöter i Sweden Chapters styrelse
10. Val av styrelse
11. Val av ordförande i respektive kommitté
12. Val av revisor

Frågor/förslag som medlemmar vill ta upp på den årliga föreningsstämman ska ha tillställts styrelsen skriftligen senast två veckor före den årliga föreningsstämman.

Du hittar stadgarna här och årsredovisningen är publicerad på hemsidan under För medlemmar/Dokument/Årsredovisningar Sweden Chapter.

Årsstämman är kostnadsfri

Årsstämma 2020 Digital och om möjligt även Fysiskt

Mot bakgrund av hur Corona / Covid-19 har utvecklat sig, kommer ISACA Sweden Chapter att hålla sin årsstämma digitalt via ett Zoom möte den 23 april kl 15:15 – 15:45. Vi har valt att behålla vår bokning på Westmanska Palatset, om det trots allt är möjligt att sända den fysiskt därifrån med de som i så fall vill delta på plats. Men det sista får vi återkomma med när vi närmar oss den 23 april.För att delta på årsstämman behöver du registrera dig, vilket är en förutsättning för oss att kunna upprätta en röstlängd. 

Datum och tid:

Torsdag 23/4 2020

(Kaffe: 14:45 - 15:15)*

Årsstämma: 15:15-16:00**

  

Plats Digital:

Länk till zoom mötet kommer att skickas ut via mail till de som har anmält sig.

Lösenord krävs vilket skickas ut till dig som är anmäld dagen innan årsstämman

Det digitala mötet öppnas kl 15:00**

 

Plats Fysiskt*:

Westmanska Palatset,

Holländargatan 17, 111 60 Stockholm

Lokal: Bryggarkungen

Vi reserverar oss för att inte kunna hålla årsstämman fysiskt

Dokument till årsstämman

På årsstämman den 23 April kommer årsredovisningen att behandlas och medlemmar kan nu logga in på hemsidan och hämta den under För medlemmar / Dokument / Årsredovisningar Sweden Chapter. Det går även att använda länk nedan:
Länk till dokumentet för medlemmar i ISACA

Location

Westmanska Palatset
Holländargatan 17
Lokal: Bryggarkungen
Stockholm, 111 60

Contact

John Wallhoff
+46 707 743131
john.wallhoff@scillani.se