ISACA Sweden Chapter årsstämma

When:  Apr 23, 2020 from 3:30 PM to 4:15 PM (SE)
Den 23e April 2020 är det dags för ISACA Sweden Chapter årsstämma

Den årliga föreningsstämman ska behandla följande frågor:

1. Val av mötets ordförande
2. Val av mötets sekreterare
3. Fastställande av dagordning
4. Upprättande av röstlängd
5. Val av två justeringsmän
6. Fråga om mötets behöriga utlysande och stämmans beslutsmässighet
7. Behandling av senaste årsredovisningen och beslut om disponering av Sweden Chapters vinst
8. Revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för ledamöter i Sweden Chapters styrelse
10. Val av styrelse
11. Val av ordförande i respektive kommitté
12. Val av revisor

Frågor/förslag som medlemmar vill ta upp på den årliga föreningsstämman ska ha tillställts styrelsen skriftligen senast två veckor före den årliga föreningsstämman.

Du hittar stadgarna här och årsredovisningen är publicerad på hemsidan under För medlemmar/Dokument/Årsredovisningar Sweden Chapter.

Årsstämman är kostnadsfriLocation

Westmanska Palatset
Holländargatan 17
Lokal: Bryggarkungen
Stockholm, 111 60

Contact

John Wallhoff
+46 707 743131
john.wallhoff@scillani.se