ISACA Sverige - Event Live Online - Rutiner och GDPR – hur de inte bara blir hyllvärmare!

When:  Oct 2, 2020 from 09:00 to 10:00 (SE)

Under våren kom två tillsynsbeslut från Datainspektionen som visar på vikten av bra och tydliga rutiner i arbetet. Såväl Statens Servicecenter som Region Örebro län har fått administrativa sanktionsavgifter på grund av bristande rutiner. Det är alltså viktigt att ta fram bra rutiner för att undvika sanktioner. Lika viktigt är att de används. En viktig nyckel i det är medarbetares delaktighet, att skapa en lärande organisation.

Rutiner anses vara en organisatorisk åtgärd enligt GDPR som ska komplettera tekniska åtgärder. I detta är rutiner av olika slag centrala. Under webbinariet diskuteras utifrån två tillsynsbeslut hur man kan jobba med rutiner och hur man får med medarbetare på tåget.

Datum:          Fredag 2 oktober 2020

Tid:                9:00 – 10:00

Plats:             Zoom- länk skickas 3 dagar innan eventet till registrerade medlemmar

Talare :           Monika Wendleby, jurist och managementkonsult, Passacon AB samt författare till GDPR-böcker och Kerstin Hermanson, managementkonsult, Passacon AB

Nivå               Medel 

CPE:              0,5 poäng 

Avbokning     Observera att din anmälan är bindande. Eventuell avbokning måste göras skriftligen till info@isaca.se  senast per sista anmälningsdag. Om du får förhinder kan du skicka någon i ditt ställe. En administrativ avgift om 500 kr tas ut av dem som anmält sig men inte avbokat senast sista avbokningsdag - eller om ersättare uteblir.

Sista   anmälningsdag           29 september 2020

Location

Sweden
Online Instructions:
Url: http://www.isaca.se
Login: Inloggningsuppgifter kommer att skicka ut till de som anmält sig.

Contact

Katarina Åkerman

Katarina.akerman@xindi.se