Så uppnås säkerhet och effektivitet i digitala vårdsystem

When:  May 18, 2021 from 2:00 PM to 3:00 PM (CET)
I hälsosektorn är bra vård och patientsäkerhet viktigast. Det är också en hårt reglerad verksamhet. Det ställer speciella krav på säkerhetsarbetet när vården digitaliseras.

Doctrin är i princip ett helt molnbaserat företag, som arbetar kreativt med att utveckla vården med patienten i fokus. Det ställer stora krav på säkerhetsarbetet, det ska både vara säkert och effektivt. Några exempel:

  • Patientdata ligger normalt i nationella moln pga lagstiftning och regelverk, medan företagets interna information kan ligga i internationella moln. Vilka säkerhetslösningar används?
  • Internationell marknad med olika regelverk och standarder för säkerhet, respektive för persondata och patientdata. Man behöver både hantera formella krav (compliance) och ”riktig” säkerhet.
  • Hur får vi alla anställda att tänka säkerhet, t.ex. i att vara proaktiva i att skydda patientdata?
  • Hur kan vi både vara ett kreativt företag, och samtidigt säkert skydda känslig information?
  • Hur resonerar Doctrins kunder, de vårdgivande organisationerna? Det är deras patienters information vi hanterar.

 

Lars Pontén är CISO på Doctrin och som är ett företag som hjälper vårdgivare att digitalisera patientresan. Den digitala vården skapar störst värde när befintliga vårdgivare bedriver den, där den digitala och fysiska vården kopplas samman. Doctrin är en plattformsleverantör med ett anamnes- och kommunikationsverktyg som möjliggör det.

Detta föredrag beskriver hur Doctrin arbetar med säkerhet.

Location

Sweden
Online Instructions:
Url: http://www-eur.cvent.com/d/wfqjkx
Login: Zoom länk skickas innan eventet till registrerade medlemmar