CISA kurs

Starts:  Apr 12, 2021 09:00 (CET)
Ends:  Apr 26, 2021 17:00 (CET)

CISA certifieringsförberedande kurs

Sedan starten 1978 har mer än 140 000 personer tagit ISACA®’s Certified Information Systems Auditor®(CISA®) certifiering som ett bevis på kompetens när det handlar om förståelse och utförande av vitala delar i utövandet av arbete med IT revision.

Kursens omfattning

Kursen utgår från ISACAs officiella CISA certifieringsförberedande kursmaterial, som omfattar de 5 CISA domänerna

Domain 1 - The Process of Auditing Information Systems
Domain 2 – Governance & Management of IT
Domain 3 – Information Systems Acquisition, Development, & Implementation
Domain 4 – Information Systems Operations, Maintenance, & Service Manager
Domain 5 – Protection of Information Systems

Vi ger också råd och tips avseende hur du klarar examen under de tre kursdagarna, som exempelvis hur du kan se det mest troliga svaret på en fråga. I kursen använder vi gruppövningar som förstärker inlärningen. Vi slutet av varje domän går vi igenom exempel på frågor som kan ingå i examen. Detta gör det möjligt för deltagare att identifiera sina styrkor och svagheter inom respektive domän och var det behövs ett större fokus. Exempel på examen ger också en indikation avseende hur tiden vid examenstillfället bör disponeras, vilket ofta leder till en förståelse att det normalt finns mer tid för att svara frågor än vad man initialt förväntar sig.

Vem bör delta?

Du som arbetar med att ta fram, införa och hantera program för informationssäkerhet i en organisation.

IT revisorer
IT administratörer
Säkerhetsansvariga
Risk managers
Chefer i ledningsgrupper

Varför skall du delta I en tredagarskurs som förberedelse för CISA?

1. Detta är ISACAs officiella certifieringsförberedande kurs som gör det möjligt för dig att fokusera under tre dagar då du inte blir störd av dagliga arbetsuppgifter på arbetsplatsen.

2. Det är möjligt för dig att utbyta reflektioner och erfarenhet med en ISACA ackrediterad CISA lärare och andra deltagare på kursen

3. Du kommer att lösa minst 100 exempelfrågor

4. Du får möjlighet att lära värdefulla råd och tips avseende CISA examen

5. Du lär känna andra deltagare som du har möjlighet att ha i ditt nätverk efter kursen

6. Deltagare lär sig och hur andra deltagare löser de frågor som kan ingå i en CISA examen  

Kursformat

CISA-kursen går i mars, tre heldagar datumen. Detta möjliggör självstudier mellan varje tillfälle och därmed större möjlighet att lyckas på examen.

Språk

Kursen hålls på svenska

Datum
CISA-kursen går i april, tre heldagar datumen 12, 19, 26 april
Om du anmäler dig senast den 12 mars erhåller du en "Early Bird" rabatt om 1.000kr

Plats
Virtuellt / OnLine

Location

Sweden
Online Instructions:
Url: http://www.isaca.se
Login: Inloggninguppgifter skickas till deltagare inför kursen