FULLBOKAD - CMMC (Cyber Security Maturity Model Certification) – utmaningar, möjligheter och angrepp

When:  Jun 16, 2020 from 9:00 AM to 10:30 AM (DK)

Tema:
CMMC (Cyber Security Maturity Model Certification) är en standard som definierats av amerikanska försvarsdepartementet. Syftet är att höja cybersäkerheten hos de aktörer som ingår i leverantörskedjan till amerikanska försvarsdepartementet. En viktig komponent är att certifiering av oberoende part krävs för att få möjlighet att göra affärer med det amerikanska försvaret. Presentationen syftar till att ge en beskrivning av standarden, vad den innebär för företag och hur ett införande kan gå tillväga.

Talare:
Pernilla Rönn är divisionschef och seniorkonsult och inom området informations-/cybersäkerhet på Combitech. Hon har över 20 års erfarenhet från informationssäkerhet och cyberförsvar i olika roller.

Location

Dial-in Instructions:
Länk till digitalmötet: skickas till de som anmäler sig till ISACA eventet 3 dagar innan

Contact

Joanna Eriksson

joanna.eriksson@isaca.se