ISACA Dagen 2024 - 40 Års jubileum - (On-site & Members Only)

When:  Nov 18, 2024 from 09:00 to 17:30 (CET)
Associated with  Sweden Chapter

Välkommen till ISACA Dagen 2024!

I år markerar vi en betydande milstolpe när vi firar 40 år av engagemang, innovation och gemenskap som en lokal chapter av ISACA. Under de senaste fyra decennierna har vår chapter vuxit och utvecklats till att bli en central kraft för att främja cybersäkerhet, styrning och riskhantering inom Sverige.

Den 18 november kommer vi att samlas för ett exklusivt medlemsevent fyllt med insiktsfulla presentationer, engagerande diskussioner och gott om möjligheter att nätverka. Vi har äran att välkomna en rad framstående talare som kommer att dela med sig av sin expertis om de senaste trenderna och utmaningarna inom området. Från att utforska nyanserna i säkerhetsskydd till att fördjupa sig i AI möjligheter och hot, lovar dagens agenda att vara både upplysande och inspirerande. Observera att de flesta föreläsningarna kommer att hållas på svenska.

När vi reflekterar över vår resa och våra prestationer under de senaste 40 åren ser vi också fram emot att forma framtiden tillsammans. Tack för att du är en del av denna firande och för ditt fortsatta stöd och engagemang för ISACA Sweden Chapter. Njut av dagen, knyt kontakter med kollegor och låt oss göra detta jubileumsevent riktigt minnesvärt.

Med vänliga hälsningar,

ISACA Sweden Chapter


Welcome to ISACA Day 2024!

This year marks a significant milestone as we celebrate 40 years of dedication, innovation, and community as a local chapter of ISACA. Over the past four decades, our chapter has grown and evolved, becoming a pivotal force in promoting cybersecurity, governance, and risk management within Sweden.

On November 18th, we will gather for a member-only event filled with insightful presentations, engaging discussions, and ample networking opportunities. We are honoured to have a lineup of distinguished speakers who will share their expertise on the latest trends and challenges in the field. From exploring the nuances of cybersecurity protection to delving into the potential and threats of AI, the agenda promises to be both enlightening and inspiring.

Please note that most talks will be in Swedish.

As we reflect on our journey and achievements over the past 40 years, we also look forward to shaping the future together. Thank you for being a part of this celebration and for your continued support and commitment to the ISACA Sweden Chapter. Enjoy the day, connect with peers, and let's make this anniversary event truly memorable.

Warm regards,

ISACA Sweden Chapter

Preliminary Agenda (member-only event)

Not a member yet? Click here to become a member of ISACA. Preliminär Agenda (PDF Version) 

We thank our sponsors Advisense och Stratsys for making ISACA Dagen 2024 possible!

Time Event
08:15–09:00 Registration and Breakfast
09:00–09:10 Welcome to ISACA Sweden Chapter Day 2024
John Wallhoff – Master of ceremonies
09:10–10:05 Säkerhetsskydd – ett ungt område i behov av effektivare arbetssätt
Kim Hakkarainen - Týr Cyber Defense
10:05–10:30 Swedish Morning Fika – networking and visit sponsors
10:30–11:05 Subject TBA
Advisense (Sponsor)
11:05–12:00 C.I.A-triaden och C
André Catry
12:00–13:00 Lunch
13:00–13:50 AI och säkerhet – möjligheter och hot och i vilken ände börjar vi?
Åsa Schwartz - Knowit Cybersecurity & Law
13:50–14:25 Säker digitalisering i antagonistens tidsålder
Max Kollberg – Stratsys (Sponsor)
14:25–14:45 Refreshments - networking and visit sponsors
14:45–15:35 Looking at the importance of Threat Modeling through intelligent mining and autonomous agriculture industries - Lessons on the large side (Talk is in English)
Jo Dalton – Pen Test Partners
15:35–15:55 ISACA Sweden scholarships
Per Gustavsson
15:55–16:25 Refreshments + birthday cake
16:25–17:15 Subject TBA
Elisabeth Aronsson – Redpill Linpro
IT Security Advisor of Digital law
17:15–17:30 Summary and closing the day
John Wallhoff
17:30- Reception, book-signing and dinner (Tillval / Optional)

Early bird pricing was available till midsummer, the late fee is applicable from the 1st of October.


There is currently an issue with the registration system. It is supposed to be Member-only but due to a bug it is currently open to anyone. This is not intended and will be corrected. Non members will be asked to become members or will be refunded/unregistered.

Location

Sheraton Stockholm
Tegelbacken 6
Stockholm

Pricing Information

Registration Early Bird Regular Late
All Registrants kr1,000.00 kr3,750.00 kr7,500.00
       
Including Evening Reception, Dinner & Book-signing (17:30 till 21:00) Early Bird Regular Late
All Registrants kr250.00 kr400.00 kr600.00
Event Image

Contact

ISACA Sweden Chapter

info@isaca.se