ISACA Sverige

Nyheter

 • Cybersäkerhet, den största utmaningen för det digitala samhället?

  Vår Ordförande Mounir Messaoud har skrivit ledarinlägget i dagens tematidning i Dagens Industri.

  Cybersäkerhet, den största utmaningen för det digitala samhället?

  Trevlig läsning!

 • Kallelse till Föreningsstämma 2023 för verksamhetsåret 2022

  Datum och tid: torsdag 20 april 2023
  Registrering: 09.00
  Årsstämma: 09.00-10.00

  Plats enbart fysiskt: Hilton Slussen, Stockholm 

  För att delta på Föreningsstämman behöver du registrera dig i förväg vilket är en förutsättning för att upprätta en röstlängd.

  Du som vill vara med på stämman kan anmäla dig här https://forms.office.com/e/UrFJYtdDt9
  Årsstämman är kostnadsfri.

  Efter Föreningsstämman håller vi också Vårkonferensen.
  Anmälan till vårkonferensen sker separat via isaca.se

  Den årliga Föreningsstämman ska behandla följande frågor:

  Mötets öppnande

  1. Val av mötets ordförande och sekreterare
  2. Fastställande av dagordning
  3. Upprättande av röstlängd
  4. Val av två justerare
  5. Fråga om stämmans behöriga utlysande och beslutsmässighet
  6. Behandling av Förvaltningsberättelse och
  7. Årsredovisning för 2022
  8. Revisionsberättelse
  9. Fråga om ansvarsfrihet
  10. Val till Styrelsen
  11. Val av revisor
  12. Val av Nomineringskommitté
  13. Behandling av motioner och övriga ärenden
  14. Mötet avslutas


  Frågor/förslag/motioner som medlemmar vill ta upp på 
  Föreningsstämman ska ha tillställts styrelsen skriftligen senast två veckor före Föreningsstämman, dvs senast den 6 april.
  Underlagen inför Föreningsstämman finns på hemsidan under För medlemmar/Dokument/Årsredovisningar Sweden Chapter. 

  Du hittar stadgarna här.
  CPE: 0,5 poäng

  Välkomna!

 • Nyhetsbrev mars 2023

  Nyhetsbrev för mars 2023 finns ute nu

  Nyhetsbrev mars 2023

 • Anmälan öppen till vårkonferensen!

  Anmäl dig nu till Early Bird pris!

 • Förslag från våra medlemmar

  Bokcirkel – ISACA Journal

  Det har inkommit förslag på att anordna en ”bokcirkel” inom ISACA och vi vill gärna veta om det finns intresse från våra medlemmar att starta en sådan.

  Förslaget bygger på:

  ·       att man utgår från ISACA Journal och därifrån väljer ut en eller flera artiklar när ett nytt nr kommer ut.

  ·       Den/dessa artiklar diskuteras sedan vid ett möte som är inplanerat c:a 2 veckor senare så alla får tid på sig att läsa in sig på innehållet.

  ·       Mötet kan vara fysiskt och/eller virtuellt.

  För att kunna genomföra detta behöver vi veta om intresse finns.

  Vi som idag arbetar aktivt för ISACA är för få för att kunna arrangera detta och därför söker vi frivilliga medlemmar som kan ta på sig att planera in datum, tid och tema för dessa möten.

  Vi inom ISACA kan hjälpa till att skapa möten i Zoom.

  Vi hoppas du tycker det låter intressant!

  Maila till program@isaca.se för intresseanmälan eller om du har frågor kring förslaget.

 • Presentationer av uppsatser - från de stipendiater som presenterades på ISACA-dagen i höstas

  Onsdagen den 29 mars, kl. 16.30 – 17.00

  SUCCESS FACTORS AND CHALLENGES IN DIGITAL FORENSICS FOR LAW ENFORCEMENT

  Milagros Cervantes, en utav ISACAs stipendiater 2022 presenterar sin Masters uppsats (på engelska).

  Milagros Cervantes, graduated in Computer Sciences from Universidad San Marcos, and Statistics from Universidad La Molina (Lima-Perú), with a Master in Informatics from the University of Skövde. She has several years of work experience in diverse roles in IT and Telecom, she is currently working as a Cyber Security Analyst for Dentsply Sirona.

  Registrering:

  https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYof--hrj8oHNzenQy0idaIa_dawQBVyLqs

  CPE: 0,5 poäng

 • Presentationer av uppsatser - från de stipendiater som presenterades på ISACA-dagen i höstas

  Tisdagen den 28 mars, kl. 18.00 – 18.30

  A Security Analysis of the Password Managers Enpass, NordPass, and Sticky Password

  Antonia Böhm, en utav ISACAs stipendiater 2022 presenterar sin Masters uppsats (på engelska).

  “Antonia has studied computer science and business in Germany and Hong Kong before discovering her passion for cybersecurity. She decided to move to Stockholm for studying a Master’s degree in Information Security and successfully graduated with a security analysis of three password managers. Since last fall she has been working as a SOC Analyst at Truesec, trying to prevent and detect security breaches.”

  Registrering: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kc-uqqjkqHtIDOEoCdGprjYj5GNVNXMi0

  CPE: 0,5 poäng

Aktiviteter