List of Contributions

Ekaterina Zuckermann

Contact Details

Ekaterina Zuckermann

My Content

1 to 9 of 9 total
Posted By Ekaterina Zuckermann Jun 3, 2019 7:28 AM
Found In Community: Sweden Chapter Events
Hur kan man skapa bättre beslutsunderlag för säkerhetsinvesteringar? - Hur kan man förutse aktuella risker effektivare? - Kort sagt, hur kan man skapa riskanalyser som är bättre än "experter gissar"? Agenda - Introduktion: varför behöver vi bättre riskanalyser? - MonteCarlo-simulering av risk - Paus ...
Posted By Ekaterina Zuckermann Jun 3, 2019 7:17 AM
Found In Community: Sweden Chapter Events
Over the years, best-practice frameworks have been developed and promoted to assist in the process of understanding, designing and implementing enterprise governance of IT (EGIT). COBIT 2019 builds on and integrates more than 25 years of development in this field, not only incorporating new insights ...
Posted By Ekaterina Zuckermann May 24, 2019 6:44 AM
Found In Community: Sweden Chapter Events
GRC Conference 2019   För sjätte året i rad anordnar Internrevisorernas förening (IIA Sweden) tillsammans med ISACA, SWERMA och Compliance Forum GRC-konferensen. GRC-konferensen 2019 har temat Interaction for Greater Value och syftar till att stärka samarbetet mellan de funktioner som arbetar inom GRC ...
Posted By Ekaterina Zuckermann Apr 16, 2019 7:26 AM
Found In Community: Sweden Chapter Events
13:15 – 14:00 Den nya säkerhetsskyddslagen i praktiken Den 1:e april trädde den nya säkerhetsskyddslagen i kraft och Johan Rundquist kommer att ge en introduktion till den samt relatera till sina egna erfarenheter från hur arbetet med hur den nya säkerhetsskyddslagen fungerar i praktiken och vad som ...
Posted By Ekaterina Zuckermann Apr 16, 2019 7:17 AM
Found In Community: Sweden Chapter Events
***** INFORMATION TILL DELTAGARE PÅ ISACA DAGEN - UTVÄRDERING Årets ISACA-dag har blivit en stor framgång som ger oss mersmak och vi har redan börjat blicka fram mot ISACA Dagen 2020 som vi arrangerar torsdagen den 19 november. Men innan vi är där vill vi ha återkopling från dig för årets ISACA-dag. ...
Posted By Ekaterina Zuckermann Apr 9, 2019 2:40 AM
Found In Community: Sweden Chapter Events
17.30 – 18.30 Car Hacks 101 - An overview of noticed automotive (in)security cases During the last few years, there has been a number of stories regarding hacked cars in global media. But what's behind the headlines? What kind of design and implementation flaws have caused the attention? ...
Posted By Ekaterina Zuckermann Mar 27, 2019 8:33 AM
Found In Community: Sweden Chapter Events
ISACA Sweden Chapter årsstämma Den årliga föreningsstämman ska behandla följande frågor: 1. Val av mötets ordförande 2. Val av mötets sekreterare 3. Fastställande av dagordning 4. Upprättande av röstlängd 5. Val av två justeringsmän 6. Fråga om mötets behöriga utlysande och stämmans beslutsmässighet ...
Posted By Ekaterina Zuckermann Mar 25, 2019 3:17 AM
Found In Community: Sweden Chapter Events
CISA förberedande kurs
Posted By Ekaterina Zuckermann Feb 27, 2019 2:30 PM
Found In Community: Sweden Chapter Events
Del1  Tid : 7:50 - 8:30 Ämne : Vad är Cyber Defense Center (CDC)? Cyber Defense Center skyddar dina kärnprocesser och medarbetare. Till skillnad från grundläggande säkerhetsverktyg som virusprogramvara kan Cyber Defense Center övervakar hela ditt informationsekosystem. CDC ger möjlighet att upptäcka ...