AI Summit Poland

Starts:  Oct 9, 2024 08:00 (PL)
Ends:  Oct 10, 2024 16:00 (PL)
Associated with  Warsaw Chapter

Odkrywamy potencjał obecny w AI - stąd gwałtownie narastające zainteresowanie
tym obszarem.


To czas, gdy należy zastanowić się: co czeka moją organizację, jeśli nie podejmie ona
wyzwania rewolucji sztucznej inteligencji? Czy w ogóle będzie miała szansę przetrwać na
konkurencyjnym rynku?


Zapraszamy praktyków biznesu i liderów cyfryzacji, ekspertów od technologii, a także
naukowców i przedstawicieli instytucji, od których zależy dalszy rozwój i wykorzystanie AI
w Polsce.