DORA Forum 2024

When:  Oct 23, 2024 from 08:00 to 16:00 (PL)
Associated with  Warsaw Chapter

Dołącz do DORA Forum - drugiej edycji wydarzenia poświęconego unijnemu aktowi
Digital Operational Resilience w Polsce!


Celem DORA Forum jest stworzenie platformy do wymiany doświadczeń, poglądów
i ocen dotyczących regulacji DORA oraz optymalnych strategii wdrożenia tych przepisów
w organizacjach. To miejsce, gdzie wszyscy interesariusze regulacji DORA, dzielą się
praktycznym wykorzystaniem unijnego aktu DORA w Polsce, wspierając dialog
i współpracę między instytucjami.


Agenda konferencji odzwierciedla 5 kluczowych filarów regulacji DORA. Podczas
wystąpień i dyskusji na scenie praktycy regulacji z sektora finansowego
i ubezpieczeniowego podzielą się perspektywami, wyzwaniami i sukcesami związanymi
z wdrażaniem wymogów regulacji do tej pory. Przedstawiciele rynku technologicznego
również zaprezentują innowacyjne rozwiązania i usługi wspierające spełnienie tych
wymogów.


DORA Forum zapewni Ci wartościowe treści edukacyjne oraz stworzy przestrzeń
i atmosferę sprzyjającą nawiązywaniu kontaktów biznesowych oraz wymianie poglądów
z ekspertami, praktykami i przedstawicielami branż objętych regulacją.