KSC Forum 2024

Starts:  Aug 28, 2024 08:00 (PL)
Ends:  Aug 30, 2024 16:00 (PL)
Associated with  Warsaw Chapter

Dołącz do 6. edycji KSC Forum - konferencji skoncentrowanej na tematyce
spełniania wymogów Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa oraz jej
aktualizacji o zapisy dyrektywy NIS2.


Spotkamy się w gronie przedstawicieli dużych przedsiębiorstw i instytucji państwowych,
aby wspólnie rozmawiać o bezpieczeństwie i realizacji wymogów ustawy o KSC.
Wdrożenie tych przepisów to nadal duże wyzwanie dla wielu podmiotów –
przedsiębiorstw i instytucji, dla tych, którzy są podmiotami kluczowymi i ważnymi, a co za
tym idzie, podlegają wymogom Ustawy.


NIS2 znacząco poszerza dotychczasową liczbę podmiotów, które zostaną objęte nowymi
przepisami, a co za tym idzie skala wyzwań dotycząca aspektów organizacyjnych,
technologicznych, regulacyjnych, jak i ludzkich zmieni się w szerszym horyzoncie.
Skuteczny system cyberbezpieczeństwa to nie tylko zmiana w sferze prawa, ale także
umiejętność współpracy między (czasem rywalizującymi) firmami, zarówno w ramach
poszczególnych branż, jak i międzybranżowo. Wymiana informacji, doświadczeń i przede
wszystkim możliwość korzystania ze skutecznych kanałów komunikacji jest bowiem
kluczowa dla szybkiego reagowania na incydenty.


KSC Forum to najlepsze miejsce do wymiany wiedzy i doświadczeń wśród managerów
i ekspertów cyberbezpieczeństwa, które pomogą w budowaniu świadomości, tworzeniu
skutecznych rozwiązań i dobrych praktyk w celu coraz lepszego zabezpieczenia
podmiotów gospodarczych w Polsce.