CyberGOV 2022

Starts:  May 25, 2022 09:00 (PL)
Ends:  May 26, 2022 15:00 (PL)
Associated with  Warsaw Chapter

Zapraszamy na jedną z najważniejszych konferencji poświęconych bezpieczeństwu informatycznemu w sektorze publicznym 

CyberGOV 2022! W tym roku spotykamy się 25 maja - bezpośrednio w Warszawie lub online!

Podczas wydarzenia będziemy dyskutować na temat strategicznych kierunków działań związanych z wzmocnieniem cyberbezpieczeństwa Polski i instytucji administracji centralnej i samorządowej, rosnącej roli modelu chmurowego w zapewnieniu ciągłości działania. Podejmiemy również temat cybernetycznego i informacyjnego zabezpieczenia państwa w kontekście wojny w Ukrainie. 

Udział w CyberGOV potwierdziło wielu wybitnych ekspertów, m.in. Janusz Cieszyński, sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa.

Nie mogło zabraknąć eksperta ISACA Warszawa! W ramach rady programowej nad agendą wydarzenia czuwał Marcin Kabaciński.

Po więcej informacji zapraszamy tutaj: https://www.cybergov.pl/agenda/

Do zobaczenia!

 #cybergov #cybersecurity @bezpieczenstwopubliczne[Patronat_ISACA_WARSAW_1]
[PastEvent]

Event Image