Home

What's New

Κυβερνοέγκλημα - Απειλές, Τάσεις & Μελλοντικές Προκλήσεις

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση ‘’Κυβερνοέγκλημα - Απειλές, Τάσεις και Μελλοντικές Προκλήσεις’’ με τους διακεκριμένους ομιλητές και λειτουργούς της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, κ.κ. Βασίλειο Παπακώστα, Νικόλαο Γεωργίου και Γεώργιο Γέρμανο, οι οποίοι ανέπτυξαν θέματα σχετικά με το Κυβερνοέγκλημα και την Κυβερνοασφάλεια στην Ελλάδα.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση εδώ.

 

AI Fairness, Accountability, Transparency and Ethics - Building a Responsible AI

The first hybrid event of the year "AI Fairness, Accountability, Transparency and Ethics" - Building a Responsible AI by ISACA Athens Chapter was completed with great success! Our speaker, Elena Chatzimichali, gave an #ai talk, elaborating among others, on research fields such as AI Fairness, Accountability, Transparency and Ethics (F.A.T.E., FATML, XAI) that have nowadays become essential pillars towards designing and building a Responsible AI. Furthermore, she presented in depth the major dangers around data, models, and underlying social biases, and discussed steps on how to best mitigate them. She also gave insights on accountability frameworks, codes of ethics and principles, and explainability tools for demystifying “black-box” models.

You can watch the event on our YouTube channel: https://bit.ly/3a7nTn9Μνημόνια συνεργασίας μεταξύ του ISACA και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Ελλάδας για την προώθηση της ευαισθητοποίησης, των βέλτιστων πρακτικών και της εκπαίδευσης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.


Μέσω αυτής της συνεργασίας και με τη συμμετοχή της ευρωπαϊκής κοινότητας ISACA, συμπεριλαμβανομένου του ISACA Athens Chapter, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα αξιοποιήσει τις παγκόσμιες γνώσεις, την εκπαίδευση, τις διεθνείς πιστοποιήσεις και τα διεθνή πρότυπα του ISACA για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ώστε να ενισχύσει την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των κρίσιμων υποδομών και υπηρεσιών τόσο στον δημόσιο τομέα όσο και σε ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα.

Δελτίο Τύπου: bit.ly/3JbM1SvFocus on Strategy - Digital Trust & Cybersecurity

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η διοργάνωση της εκδήλωσης Focus on Strategy - Digital Trust & Cybersecurity από τον ISACA Athens Chapter, με διακεκριμένους ομιλητές τους κκ. Αθανάσιο Στάβερη και Χρήστο Δημητριάδη, οι οποίοι ανέπτυξαν τα θέματα της Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας της Ελλάδας και της ανάπτυξης δεξιοτήτων "Ψηφιακής Εμπιστοσύνης" αντίστοιχα.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση εδώ


Σχόλια επί του Ν.4849/2021, σχετικά με τον ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Ενημέρωση προς τα μέλη του ISACA Athens Chapter σχετικά με τον νέο Νόμο 4849/2021 και ειδικότερα τις διατάξεις που αναφέρονται στον ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Οι εν λόγω διατάξεις περιγράφονται στα άρθρα 85-93 του σχετικού ΦΕΚ 207/Α/5-11-2021 (σελίδες 10669-10672).

Ο νόμος :

  • παρέχει ορισμούς για τον ρόλο του εσωτερικού ελεγκτή και τον εσωτερικό έλεγχο
  • προβλέπει τη δημιουργία σχετικού Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών
  • περιγράφει το αντικείμενο εργασίας των εγκεκριμένων εσωτερικών ελεγκτών
  • προσδιορίζει τους εφαρμόσιμους κανόνες, τις υποχρεώσεις των εγκεκριμένων εσωτερικών ελεγκτών, τις κυρώσεις και τα όργανα επιβολής των διοικητικών κυρώσεων

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το νέο νόμο, κάθε φυσικό πρόσωπο που διενεργεί εσωτερικό έλεγχο, θα πρέπει να λάβει την Επαγγελματική Ταυτότητα Εσωτερικού Ελεγκτή και να καταχωρηθεί στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών (άρθρο 85). Προκειμένου να εγγραφεί, θα πρέπει να καλύπτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις εγγραφής (Άρθρο 86). Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ άλλων δικαιολογητικών απαιτείται επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στο αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου, η οποία μπορεί να υποκατασταθεί εν μέρει (2 από τα 3 χρόνια) από την επαγγελματική Πιστοποίηση Ελεγκτών Συστημάτων Πληροφορικής CISA (Certified Information Systems Auditor).

Σε περίπτωση που θα θέλατε να εκφράσετε τις απόψεις σας σχετικά με τις προαναφερόμενες διατάξεις του νόμου, μπορείτε να μας τις επικοινωνήσετε μέσω email (info@isaca.gr) ή μέσω προσωπικού μηνύματος στο LinkedIn λογαριασμό μας (https://www.linkedin.com/in/isacaathenschapter/).

Για την αποτελεσματικότερη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εικόνας, θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να αναφέρετε επίσης, αν εργάζεστε στο αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου και αν ναι, σε ποιον τομέα. Όλα τα στοιχεία που θα ληφθούν σε σχέση με τις προσωπικές σας απόψεις, θα παραμείνουν εμπιστευτικά.

Our Events


Recent Shared Files

No Data Found

Either the content you're seeking doesn't exist or it requires proper authentication before viewing.