Home

ISACA Czech Republic

ISACA Czech Republic Chapter (ISACA CR) je lokálním chapterem (pobočkou) mezinárodní profesní asociace ISACA®, která usiluje o rozvoj digitální důvěryhodnosti (Digital Trust) tím, že umožňuje profesionálům v oblasti IS/IT rozvíjet své dovednosti a znalosti v oblasti auditu, kybernetické bezpečnosti, nových technologií a dalších. V České republice působí od roku 1997 a v současné době sdružuje přes 300 odborníků z různých podnikatelských oblastí a státní správy.

ISACA se začala formovat v roce 1967. Oficiálně vznikla až v roce 1969 v USA, státě Illinois jako Asociace EDP auditorů. Během padesáti let svého působení se stala mezinárodní organizací sdružující celosvětově přes 170.000 profesionálů ve více než 220 pobočkách (local chapters). Takto rozsáhlá a rozmanitá členská základna umožňuje mezi svými členy efektivně sdílet velké množství informací a zkušeností po celém světě.

ISACA zastřešuje program mezinárodně uznávaných certifikací např. CISA® (Certified Information Systems Auditor), CISM® (Certified Information Security Manager), CRISC® (Certified in Risk and Information Systems Control), CGEIT® (IT Governance Certification), apod., organizuje mezinárodní konference a odborné semináře zaměřené na technická i manažerská témata, vytváří celosvětově platné standardy pro audit a řízení informačních technologií, vydává odbornou literaturu a časopis ISACA Journal.

Z důvodu velkého nárůstu informačních technologií v posledním desetiletí a kritickému zvýšení jejich vlivu na úspěch v podnikání vznikl ve spolupráci s ISACA v roce 1998 IT Governance Institute. Posláním institutu je pomáhat manažerům nalézat rovnováhu mezi řízením IT a řízením podnikatelských cílů. Prostřednictvím výzkumů, pořádáním vzdělávacích seminářů a konferencí, publikací odborné literatury a poskytováním elektronických zdrojů a nástrojů pomáhá manažerům lépe chápat a efektivně řídit společnosti s využitím informačních technologií.

ISACA spolu s IT Governance Institute jsou lídry v oblasti řízení kontroly informačních technologií a poskytují v neustále se měnícím podnikatelském prostředí odborné veřejnosti profesionální servis v této oblasti.

Akce