Akredytowany kurs przygotowawczy do egzaminu CISM w Warszawie

Starts:  Jul 20, 2020 9:00 AM (CET)
Ends:  Jul 22, 2020 5:00 PM (CET)

CISM WARSZAWA 20-22.07.2020

Akredytowany kurs przygotowawczy
do egzaminu CISM

 Termin: 20-22.07.2020 r.

Miejsce: Warszawa, dokładny adres będzie podany w zaproszeniu 

 Kurs jest oparty o oficjalne materiały szkoleniowe ISACA International. 

Kurs Przygotowawczy CISM trwa 3 dni i obejmuje 4 obszary działania właściwe dla Dyrektora / Kierownika odpowiedzialnego za bezpieczeństwo informacji:

  • Obszar 1 – Nadzór nad bezpieczeństwem informacji
  • Obszar 2 – Zarządzanie ryzykiem i zgodnością przetwarzania informacji
  • Obszar 3 – Program bezpieczeństwa informacji – tworzenie i zarządzanie
  • Obszar 4 – Zarządzanie Incydentem bezpieczeństwa informacji
  • Egzamin testowy

Uzupełnieniem dla w/w kursu są Warsztaty tworzone w formule zamkniętej w taki sposób aby w konkretnej organizacji wesprzeć proces zarządzania bezpieczeństwem w przetwarzaniu informacji.

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, wystawione przez ISACA Katowice.

Dodatkowe informacje:
https://engage.isaca.org/katowicechapter/autoryzowane-szkolenia-cisa-cism-crisc/cism-warszawa

Location

Warszawa
Warszawa
Warszawa
Event Image