About

About ISACA Belgrade Chapter

Udruženje ISACA Beograd, je osnovano marta 2016. godina kao dobrovoljna i nezavisna organizacija koja spaja članove u zajedničkom interesu, sticanja novih znanja, poslovnih kontakata i održavanje priznatih međunarodnih sertifikata.

Ciljevi Udruženja ISACA Beograd su isticanje važnosti kontrole, nadzora i revizije informacionih sistema radi efikasnijeg korišćenja IT resursa. Udruženje svoje ciljeve ostvaruje organizacijom seminara i konferencija za IT revizore, profesionalce koje se bave upravljanjem sigurnošću i rizicima vezanima za IT sisteme. Pored toga, Udruženje ISACA Beograd organizuje pripremne seminare za CISA, CISM, CGEIT i CRISC ispite. 

Udruženje ISACA Beograd nastoji da svojim članovima, kao i svim zainteresovanim, u kontinuitetu pruži znanje i najbolju obuku u aktuelnim  najznačajnijim temama u oblasti IS, negujući saradnju sa akademskim zajednicama i sa ostalim udruženjima.