Hakkında

ISACA_204-Istanbul-4c_-_Web.pngBilgi Teknolojileri’nin Denetimi ve Kurumsal Yönetimi ile ilgili faaliyet gösteren ISACA Istanbul uzun yıllar devam eden çalışmalar sonucunda 10 Mart 2009 tarihinde resmi olarak kuruluşunu tamamlamıştır. Derneğin öncelikli amacı organizasyonların yapısı içerisinde gittikçe daha önemli bir hale gelmeye başlayan bilişim teknolojilerinin denetlenmesine yönelik merkezi bir bilgi kaynağı ve kılavuz oluşturmaktır.

ISACA ve ITGI çatısı altındaki meslektaşlarımızdan oluşan üye grubumuz tarafından “Komiteler” oluşturulmuştur. Bu “Komiteler” mesleki standartların belirlenmesinde, konferans ve seminerlerin düzenlenmesinde, uluslararası yayınların adaptasyonunda ve bunları destekleyen akademik çalışmalarda önderlik edeceklerdir. COBIT’in yaygınlaşması ve kullanımı ile ilgili birçok eğitim, bilinçlendirme ve uygulama çalışmasına rehberlik etmek yönünde faaliyetler başlamıştır.

Derneğin Amacı

Üyelerini tüm Türkiye çapında bir araya getirerek, bilişim teknolojileri ve bilgi işlem sistemlerinin yönetimi, denetimi, risklerinin yönetimi, kontrolü ve danışmanlığı gibi meslek gruplarından oluşan;

  • Bilişim teknolojileri ve bilgi işlem sistemlerinin yönetimi, denetimi, kontrolü, kalite güvencesi, bu sistemlerin güvenliği, risklerinin yönetimi, korunması, işletim ve bakımı ile, bilgi işlem sistemlerinin desteklediği tüm iş süreçlerinde etkinlik, verimlilik, uygunluk, erişilebilirlik, gizlilik, güvenilirlik, bütünlük, hedeflerini gerçekleştirebilmek için gerekli bilgi birikimi, stratejiler ve yöntemleri, uluslararası kabul görmüş standartlar ve en iyi örnek çalışma niteliğindeki uygulama ve yaklaşımları bu süreçlere değer katacak şekilde paylaşmak;
  • Mesleki tecrübe ve görüş alışverişini sağlayarak mesleki ilişkileri ve diğer mesleklerle ilişkileri güçlendirmek; mesleki ahlak, gelenek ve ilkelerin, esasların ve standartların oluşmasına, gelişmesine ve devamına katkıda bulunmak ve danışmanlık vermek;
  • Ulusal ve uluslararası alandaki gelişmeleri izlemek ve bu gelişmeler hakkında bilgi değişimini sağlamak; eğitim, öğretim ve uygulama çalışmaları yaparak üyelerin mesleki ilerlemesine katkıda bulunmak;
  • Üyelerinin, profesyonel niteliklerini yükselterek, teori ve pratiği geliştiren çalışmalar yapmak, bu çalışmalara ilişkin deneyimlerin paylaşıldığı bir ortam yaratarak, üyelerinin bilişim teknolojileri ile ilgili sektörlerde mesleki niteliklerini ve tecrübelerini arttıracak çalışma ve faaliyetler organize etmek, bu nitelikteki çalışmalara ve faaliyetlere katkıda bulunmak;
  • Kamu ve özel kuruluşlar, üniversiteler ve eğitim kurumları nezdinde üyelerini temsil etmek, bu kuruluşların yöneticilerine, denetçilerine ve akademik personel ve diğer bilişim teknolojileri profesyonellerine bilişim ve teknoloji kaynaklarının optimum düzeyde kullanılması, korunması, kontrolü, ve risklerinin yönetilmesine ilişkin iletişim, eğitim, öğretim, uygulama, sertifikasyon, içerik, program ve bunlara ilişkin ortamları oluşturmak ve sağlamak.