About

Par Mums 

Mērķi un misija
ISACA mērķis:
Mūsu mērķis ir kļūt par pasaulē atzītu līderi IT vadībā, kontrolē un pārbaudē.
ISACA misija:
Mūsu misija ir atbalstīt uzņēmumu mērķus, attīstot, nodrošinot un veicinot izpēti, standartus, kompetenci un praktisko darbu efektīvai informācijas, sistēmu un tehnoloģiju vadībai, kontrolei un pārbaudei.
ISACA mērķis un misija pauž, ka Asociācija pastāv, lai palīdzētu IT vadībā, kontrolē un pārbaudē iesaistītajiem speciālistiem risināt ar IT vadību, IT riskiem un procesiem saistītos jautājumus, kā arī jautājumus, kas izriet no to mijiedarbības ar uzņēmumu pārvaldību un vadību un uzņēmējdarbības riskiem un procesiem.
ISACA šo mērķi īsteno, sniedzot dažādus pakalpojumus, piemēram, konsultācijas izpētes, standartu, informācijas, izglītības un profesionālajos jautājumos.
Asociācija palīdz IS audita, kontroles un drošības speciālistiem koncentrēties ne tikai uz IT, IT riskiem un drošības jautājumiem, bet arī uz saikni starp IT un uzņēmējdarbību, saimnieciskās darbības procesiem un riskiem.
ISACA šobrīd ir vairāk nekā 61 000 biedri, tie darbojas 160 nodaļās 100 valstīs visā pasaulē, un tos vieno:
  • kopīgi standarti, kas tiek izmantoti kā vadlīnijas IS auditā un kontrolē visā pasaulē;
  • starptautiski atzīta sertifikācijas programma IS audita, kontroles un drošības jomā;
  • profesionālās kvalifikācijas celšanas programma būtiskos vadības un tehniska rakstura jautājumos;
  • atzinību guvušas profesionālas publikācijas, kas sniedz informāciju par jaunākajiem pētījumiem, konkrētu situāciju analīzi un praktiskus padomus un Profesionālās ētikas kodekss, kas ISACA biedriem jāievēro savā profesionālajā darbībā un uzvedībā.
Pateicoties apņēmībai īstenot šos kopīgos uzdevumus, ISACA biedriem un citām ieinteresētajām pusēm šķēršļus nerada ne ģeogrāfiskās, ne kultūras, ne profesionālās robežas.
Viņu vidū ir dažādu uzņēmumu un organizāciju pārstāvji, t.sk. finansu institūciju un banku, grāmatvedības un revīzijas firmu, valdības un valsts institūciju, komunālo pakalpojumu un ražošanas uzņēmumu pārstāvji, kā arī tikpat dažādu amatu, pieredzes līmeņu un profesiju pārstāvji.
Asociāciju vada ievēlēta valde, kurā darbojas brīvprātīgie no visas pasaules, bagātinot organizācijas lēmumus ar savu unikālo skatījumu, ko nodrošina gan viņu profesionālā pieredze, gan ģeogrāfiski atšķirīgās dzīves vietas.

ISACA Latvijas nodaļa

ISACA Latvijas nodaļa pārstāv starptautisko Informācijas sistēmu un kontroles asociāciju Latvijā. ISACA Latvijas nodaļas darbu organizē nodaļas vēlēta valde. Vēlēšanas notiek katru otro gadu februāra sapulces laikā.
ISACA Latvijas nodaļas darbība ir noteikta tās statūtos.

Notikumi

Ikmēneša diskusijas.
ISACA Latvijas nodaļa katra mēneša trešajā trešdienā organizē biedru ikmēneša sapulces, kurās nodaļas vai uzaicinātie ārējie lektori iepazīstina ar savu viedokli un vada diskusijas par aktuālām tēmām.
Telpas sapulcēm laipni piedāvā Ernst & Young Baltic birojs Kronvalda Muitas ielā 1. Sapulces sākums ir 17:00.
Konferences.
Reizi gadā tiek organizēta konference par IT drošības un audita jautājumiem.