Member Benefits

Sertifikācijas programmas

ISACA uztur četras pasaulē atzītas profesionālās sertifikācijas programmas:
  • Sertificēts informācijas sistēmu auditors (CISA)
  • Sertificēts informācijas drošības pārvaldnieks (CISM)
  • Sertificēts IT pārvaldības profesionālis (CGEIT)
  • Sertificēts IS risku pārvaldnieks (CRISC)
  • Sertificēts kiberdrošības speciālists (CSX)

Ko apliecina ISACA izsniegtie sertifikāti un kā tos iegūt?

Sertifikācijas programmas nosacījumi paredz, ka to ieguvējs vispirms ir apliecinājis savas teorētiskās zināšanas, sekmīgi nokārtojot sertifikācijas eksāmenu.

Šie eksāmeni tiek rīkoti 2 reizes gadā - jūnijā un decembrī.
Tos iespējams kārtot arī Rīgā. Eksāmens pieejams angļu valodā.

Sīkāka informācija par eksāmenu  un iespēja reģistrēties:

Reģistrēties eksāmenam >>

Lai iegūtu attiecīgo sertifikātu, papildus sekmīgi nokārtotam eksāmenam ir nepieciešams uzrādīt arī vismaz piecu gadu pieredzi atbilstošajā jomā, kas apliecina speciālista spēju pielietot teorētiskās zināšanas praksē.

Sertifikātu var iegūt un pieredzi sakrāt 7 gadu periodā kopš eksāmena kārtošanas dienas.
Iepriekšēja pieredze pirms eksamena kārtošanas arī tiek ieskaitīta.
Pieredzi apliecina esošā un iepriekšējo darba devēju parakstīti aplicinājumi, ka sertifikācijas kandidāts ir noteikto laiku veicis pienākumus, ka atbilst kādai no attiecīgā sertifikāta kompetences jomām.

Kā uzturēt ISACA sertifikātus?

Visiem ISACA sertifikātu turētājiem ir pienākums uzturēt un papildināt savas profesionālās zināšanas,
vismaz 20 mācību stundu apjomā katru gadu un 120 mācību stundu apjomā trīs gadu periodā.
Reizi gadā sertifikāta turētājam ir jāatskaitās ISACA sertifikācijas komitejai par apmācībam, kurās viņš ir piedalījies.
Apmeklējot ISACA organizētās konferences un pasākumus attiecīgās apmācību stundas jau automātiski tiek ieskaitītas.
ISACA Latvijas nodaļas organizētās nodaļas sanaksmes un rudens konference nodrošina nepieciešamo minimālo apmācību apjomu (20 stundas) sertifikāta uzturēšanai.
CISA turpmākās izglītošanās politika (CPE)
CISM turpmākās izglītošanās politika (CPE) 
CGEIT turpmākās izglītošanās politika (CPE)
CRISC turpmākās izglītošanās politika (CPE)
CSX turpmākās izglītošanās politika (CPE)
Lai detalizētāk iepazītos ar informāciju par ISACA sertifikātiem un reģistrētos eksāmenam, izmantojiet adresi:
http://www.isaca.org/certification.