About

About Our Chapter

Apie ISACA Lietuva skyrių

2002 metais įsteigtas ISACA® Lietuva skyrius aktyviai dalyvauja Lietuvos informacinės visuomenės veikloje ir jungia apie 130 Lietuvos IT valdymo, audito, saugos ir rizikos valdymo profesionalų.

Asociacija ISACA Lietuva skleidžia žinias apie COBIT metodiką, padeda specialistams siekti CISA, CISM, CGEIT, CRISC sertifikacijos, bei stengiasi užtikrinti ir kelti šalyje atliekamo IT audito ir saugos valdymo kokybę.

Asociacija ISACA Lietuva (juridinio asmens kodas 300026101, sąskaita LT297044060004202586) yra paramos gavėjas, kuriam gali būti pervesta iki 2% FAPM (fizinių asmenų pajamų mokesčio) deklaruojant pajamas už praėjusius metus.

Susisiekti su asociacija galite:

Skyriaus valdyba, el. pašto adresas:
valdyba@isaca.lt
Su naryste susijusiais klausimais rašykite:
membership@isaca.lt
Pastabas dėl tinklapio siųskite:
webmaster@isaca.lt

 

Asociacijos adresas:
ISACA LIETUVA
Subačiaus g. 7
LT-01008 Vilnius

Chapter LEADER:

CGEIT
Research
CISA,CISM,CDPSE
Education/Programs, Certification
CISM
Communications, Marketing Coordinator
CISA
Membership
Academic Relations
CGEIT,CISA,CRISC
Chapter Leader
CGEIT,CISA,CRISC,CISM,CET,ITCA
President
CISA,CRISC,CDPSE
Immediate Past President
Vice President
Treasurer