About

About Our Chapter

Apie ISACA Lietuva skyrių

2002 metais įsteigtas ISACA® Lietuva skyrius aktyviai dalyvauja Lietuvos informacinės visuomenės veikloje ir jungia apie 130 Lietuvos IT valdymo, audito, saugos ir rizikos valdymo profesionalų.

Asociacija ISACA Lietuva skleidžia žinias apie COBIT metodiką, padeda specialistams siekti CISA, CISM, CGEIT, CRISC sertifikacijos, bei stengiasi užtikrinti ir kelti šalyje atliekamo IT audito ir saugos valdymo kokybę.

Asociacija ISACA Lietuva (juridinio asmens kodas 300026101, sąskaita LT297044060004202586) yra paramos gavėjas, kuriam gali būti pervesta iki 2% FAPM (fizinių asmenų pajamų mokesčio) deklaruojant pajamas už praėjusius metus.

Susisiekti su asociacija galite:

Skyriaus valdyba, el. pašto adresas:
valdyba@isaca.lt
Su naryste susijusiais klausimais rašykite:
membership@isaca.lt
Pastabas dėl tinklapio siųskite:
webmaster@isaca.lt

 

Asociacijos adresas:
ISACA LIETUVA
Subačiaus g. 7
LT-01008 Vilnius

Chapter LEADER:

President, CSX Liaison
Immediate Past President, Misc. Board Member
VP, Marketing Assistance Program
Education Chair, CISA Coordinator
Treasurer
Webmaster, Membership Director, Marketing Coordinator, Newsletter Editor, Content Author
Membership Director, SheLeadsTech Liaison, Content Author
Academic Relations Coordinator
Misc. Board Member, Content Author