Mentorship Program

The ISACA Mentorship Program fosters individual mentorship connections, uniting ISACA members at various career stages seeking to provide or receive professional development support. Engaging in career mentoring mutually enables participants to broaden their networks, acquire fresh knowledge and perspectives, and cultivate additional skills.

Whether you are a new professional, a career changer who is new to the profession, seasoned in your field or somewhere in between, you are invited to join ISACA's Mentorship Program.

Добре дошли в програмата за менторство на ISACA Sofia Chapter! 

Този формуляр е за хора, които искат да се регистрират като ментор, наставляван или
и като двете.

Може да сте студент или млад професионалист, който се нуждае от насоки в
кариерата си, опитен професионалист, който иска да насочи другите към опрелена
област/кариера, или опитен професионалист, който иска насоки за себе си в друга
сфера. Въз основа на отговорите, които получаваме от ментори и наставлявани, ние
ще партнираме, когато целевата кариера и предлаганата опитност съвпадат една с
друга.

След като Ви свържем един с друг, менторът и наставляваният решават как да
общуват и колко често ще комуникират.

Друга възможност/ опция за менторство е да участвате в събития със студенти в
самите университети, на които да се представят конкретни теми в определени области
от ИТ. На тези събития може да се направи директна връзка между ментора и
наставлявания. Тази инициатива се изгражда съвместно с Кибер-клуба и тяхната
мрежа в университетите. Темповете на развитие в ИТ сектора е значително
изпреварват промяната в програмата на учебния материал и тук Вашата помощ, като
специалисти и водещо експерти е от значение за развитието на сектора.
За студенти, които се записват, имайте предвид, че ISACA Sofia има повече
професионалисти в областта на киберсигурността, ИТ услугите, ИТ одита и
финансовия и вътрешния одит, отколкото счетоводството и данъците.

Моля, не забравяйте да изберете повече от една опция, ако вашата кариерна цел е
финансов одит, счетоводство или данъци, в случай че ISACA Sofia няма достатъчно от
тези професионалисти.