CYBERGOV Bezpieczeństwo IT w sektorze publicznym

Starts:  May 20, 2021 08:30 (PL)
Ends:  May 21, 2021 15:30 (PL)
Associated with  Warsaw Chapter
Cyberbezpieczeństwo instytucji sektora publicznego wobec przyspieszonej cyfryzacji usług – realne zagrożenia, niezbędne działania i dostępne możliwości.

Czasy obecne, gdzie króluje praca zdalna i trwa gwałtowne przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej, także w sektorze admininistracji publicznej, to rosnąca skala wyzwań związanych z cyberbezpieczeństwem.

CyberGOV to właściwe miejsce, by rozmawiać o sprawach ważnych dla cyberbezpieczeństwa administracji publicznej szczebla centralnego i samorządowego oraz o współpracy administracji nie tylko z jednostkami powołanymi do troski o cyberbezpieczeństwo, ale także służbami mundurowymi i sektorem obronnym.

Konferencja CyberGOV powstała w odpowiedzi na aspiracje i oczekiwania przedstawicieli instytucji administracji publicznej. To spotkanie przygotowane pod ich potrzeby, w kontekście funkcjonowania jednostek sektora publicznego w Polsce. Umożliwia wymianę doświadczeń i prezentowanie najlepszych praktyk, a także dialog instytucji mających decydujący wpływ na realizację programów i działań w obszarze cyberbezpieczeństwa sektora publicznej w Polsce.

Chcemy dyskutować o nowych regulacjach i nowelizacji Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, realiach funkcjonowania urzędów w Polsce, zaniedbaniach technicznych i organizacyjnych, potrzebie budowania świadomości. A przede wszystkim o możliwościach realnego działania, pilnych wyzwaniach oraz potrzebie współpracy.

Zadbamy możliwość interakcji (zadawania pytań i rozmowy z prelegentami), a także nową formę dyskusji roundtables organizowanych jako wideokonferencje.

Nad właściwym kształtem programu konferencji jak zawsze czuwa Rada Programowa, złożona przez przedstawicieli różnych jednostek administracji publicznej.Location

Online Instructions:
Event Image