Home

Site Maintenance 8-30 September

As part of ISACA's Digital First initiative, login will be unavailable 8-30 September for system updates. This includes access to any members-only content on chapter websites, global online communities (discussions and libraries) and volunteer applications. Sorry for any inconvenience. Learn more about ISACA's Digital First initiative and impact to isaca.org and other systems here: https://www.isaca.org/go/digitalfirst.

What's New

Ogłoszenie Zwyczajne Walne Zebranie Członków

Stowarzyszenia ISACA Warszawa

14 września 2021 godz. 17.30 i 18:00

 

Szanowne Członkinie i Członkowie,

Chcecie mieć bezpośredni wpływ na działalność Stowarzyszenia ISACA Warszawa ? – przyjdźcie na Walne Zebranie.

Przedstawimy Wam sprawozdanie za ostatni rok działalności, omówimy plany na kolejny rok kadencji obecnego Zarządu oraz wyzwania stojące przez Stowarzyszeniem.

Zachęcamy do wzmocnienia Zarządu - przewidujemy wybory uzupełniające na członków zarządu.

Dostęp do poniższych dokumentów przygotowanych na ZWZC wysłaliśmy do Was bezpośrednio pocztą:
- Regulaminu Walnego Zebrania;
- Propozycji porządku obrad;
- Regulacji sanitarnych.

Liczymy na Waszą obecność!

Zapraszamy we wtorek 14.09.2021 o godz. 17.30, w sali SCSK przy ul. Żurawiej 47 w Warszawie.

W przypadku, gdyby w pierwszym terminie o godz. 17:30 nie będzie co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, Walne Zebranie odbędzie się w drugim terminie o godz. 18:00. W drugim terminie kworum wynosi 10 osób.

Serdecznie Was pozdrawiam,

Prezes Zarządu
Barbara Nerć-Szymańska

Walne Zgromadzenie

W maju zarząd, po konsultacjach z Komisją Rewizyjną, podjął uchwałę o zorganizowaniu Walnego Zgromadzenia członków we wrześniu br.

Termin zebrania, które zwykle odbywało się  w maju (z wyjątkiem ubiegłego roku), został przeniesiony na wrzesień ze względu na obowiązujące w tym roku odroczenie terminu zatwierdzania sprawozdań rocznych i niejasną sytuację pandemiczną. Dokładny termin zostanie ogłoszony na miesiąc przed Walnym Zgromadzeniem.

Umowa afiliacyjna z ISACA

W kwietniu kontynuowane były rozmowy z ISACA w sprawie nowej umowy afiliacyjnej tzw. CAA (Chapter Afiliation Agreement). Powstał zespół ds. Negocjacji umowy CAA, któremu przewodniczy Barbara Nerć-Szymańska. W wyniku kilku rund spotkań przedyskutowaliśmy treść umowy, wyjaśniliśmy różne wątpliwości oraz korzystnie wynegocjowaliśmy zmianę niektórych zapisów. W rezultacie powstała wersja umowy, która teraz będzie przedmiotem konsultacji z prawnikami.  Przed podpisaniem umowy zostanie wykonany przegląd naszych regulacji pod katem zgodności z politykami ISACA. Wyłoniona została grupa wolontariuszy, która przeprowadzi ten przegląd oraz zajmie się wyborem kancelarii prawniczych, które zaopiniują projekt umowy pod kątem zgodności z polskim prawem w kontekście zapisów, które są osadzone w prawie międzynarodowym.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE


Szanowni Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia ISACA Warszawa,

w imieniu Zarządu życzę Wam pogodnych i zdrowych Świąt Wielkanocnych.

Serdecznie pozdrawiam,

Barbara Nerć-Szymańska
Prezes Zarządu Stowarzyszenia ISACA Warszawa

link do filmu: https://youtu.be/UtGB7oMszt8

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ SEMAFOR 2021!

SEMAFOR to jedno z najważniejszych wydarzeń związanych ze światem #cybersecurity w Polsce.
Już dziś dostępny jest cały program konferencji!
Poniżej prezentujemy wybrane tematy XIV edycji wydarzenia..

Zgłoś udział do 30 kwietnia i zapłać za udział 949 zł zamiast 1099 zł!
LINK: https://waw.us19.list-manage.com/track/click?u=10619e8f742a7c4e5c2eafc92&id=3da5c15e8f&e=84e0340f96

SPOTKANIE EDUKACYJNE MARZEC 2021 r.


Szanowni Członkowie i Sympatycy,

W tym miesiącu - zamiast naszego Edu - zapraszamy wszystkich na spotkanie edukacyjne OMAZ PTI oraz na spotkanie w SWPS reklamowane przez OMAZ PTI. Punktów za te spotkania nie wprowadzimy do systemów ISACA, musicie je wpisać sami, ale w razie audytu ISACA potwierdzamy ich autentyczność i wartość.

HUMANTECH Meetings: CYBORGIZACJA. ILE POZOSTANIE CZŁOWIEKA W CZŁOWIEKU?
14 marca, godzina 16:30

Więcej szczegółów - https://www.swps.pl/uczelnia/aktualnosci/23046-humantech-meetings-cyborgizacja-ile-pozostanie-czlowieka-w-czlowieku-i-robota-w-robocie

Klub Informatyka - "Bezpieczeństwa i niebezpieczeństwa systemów IT"

Prelegenci są znakomici: Grzegorz Cenkier opowie o roli blockchain w kontekście bezpieczeństwa.

Janusz Żmudzinski CISA, CRISC, CISM omówi natomiast tak zwaną "korporacyjną szarą strefę" (czyli Shadow IT)

Więcej szczegółów - jak zwykle na stronie http://mazowsze.pti.org.pl/13,aktualnosci/article:367

Rozpoczęcie Klubu - 23 marca o 18:30

Wejście na platformę Webex https://zg-pti.webex.com/zg-pti/onstage/g.php?MTID=ec682567c84fab5268bd9bc1ff7420b3a

UWAGA: Klub będzie nagrywany.


Draft Cybersecurity Certification Scheme for Cloud Services - EUCS - Public Consultation


Szanowni Państwo,

The European Union Agency for Cybersecurity, ENISA, invites interested parties to participate to a public consultation on the draft candidate European Cybersecurity Certification Scheme on Cloud Services (EUCS). The candidate scheme proposes an effective ‘open’ approach with three different levels of assurance and the ability to combine with other certifications to address the Cloud market regardless of the type or size of the Cloud service providers (hereinafter mentioned as CSP).

The EUCS scheme is the second one after the EUCC scheme to be delivered by ENISA following the Cybersecurity Act [1]. ENISA aims at building a cybersecurity certification framework consistent with EU laws, existing certifications, international standards and best practices.

The current consultation aims to collect your opinion(s), view(s) and suggestion(s) on the draft of the EUCS, the deployment and its future implementation, in line with Article 49 (3) of the Cybersecurity Act. The consultation will remain open for contributions until February 7th, 12:00 CET

Zapoznajcie się też z pełnym tekstem publikacji: EUCS – Cloud Services Scheme.


Strategia cyberbezpieczeństwa UE – konsultacje


Szanowni Państwo,

„Zaufanie i bezpieczeństwo w centrum cyfrowej dekady” (The EU’s Cybersecurity Strategy for the Digital Decade) – to tytuł nowej strategii cyberbezpieczeństwa UE.

Główne zadanie, jakie Komisja Europejska stawia w nowej strategii to ochrona tzw. otwartego internetu, poprzez poprawę poczucia bezpieczeństwa i zaufania użytkowników.

Autorzy dokumentu wskazują ponadto na potrzebę zapewnienia cyberbezpieczeństwa dla tzw. usług kluczowych, do których zalicza się m.in. szpitale, sieci energetyczne, transport.

Dokument , który ma być także odpowiedzią na znaczny wzrost cyberprzestępczości – ma wzmocnić rolę Europy jako nowego pioniera w zakresie tworzenia międzynarodowych mechanizmów oraz przepisów prawa z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Nowa strategia wyraźnie podkreśla ideę budowania globalnego partnerstwa międzynarodowego poprzez ścisłą współpracę państw członkowskich. Autorom nie umknął również fakt, że cyberprzestrzeń jest coraz powszechniej wykorzystywana do celów politycznych, a także ideologicznych.

Nowa strategia cyberbezpieczeństwa UE przedstawia zestaw rozwiązań w obszarach:
  • Odporność, suwerenność technologiczna i przywództwo.
  • Budowanie zdolności operacyjnych w celu zapobiegania, powstrzymywania i reagowania.
  • Rozwój globalnej cyberprzestrzeni poprzez wzmocnienie współpracy międzynarodowej.

Proszę o przekazanie swoich propozycji i w terminie do 24 stycznia br., do końca dnia. Uwagi w wersji edytowalnej proszę o przesłanie na adres mailowy: konsultacje@isaca.waw.pl

Wspólny dokument podpiszemy nazwiskami osób, które wzięły udział w konsultacjach.

Więcej informacji na temat nowej strategii znajdziecie na stronie Komisja Europejska.

Zapoznajcie się też z pełnym tekstem regulacji TEKST.


Zaproszenie do konsultacji NIS2 Dyrektywa


Szanowni Państwo,

Zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału w organizowanych przez Cyfryzacja KPRM konsultacji publicznych projektu stanowiska rządu RP dot. ogłoszonego przez Komisję Europejską w dniu 16 grudnia 2020 roku projektu zmiany „Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii”.

Mamy okazję wprowadzenia swoich propozycji do implementacji prawa krajowego. Wspólny głos naszego stowarzyszenia będzie miał większy wpływ niż pojedynczych osób. Ponadto podtrzyma to naszą opiniotwórczą pozycję oraz będzie propagować naszą działalność.

Zachęcam do przekazania wszelkich uwag lub propozycji.
Możecie powielać opinie przekazane w ramach np. konsultacji branżowych czy sektorowych. Podobne opinie przekazane z kilku stron maja większa szansę na przebicie się.
Możemy podpisać nasze uwagi nazwiskami wszystkich osób z naszego stowarzyszenia, które wzięły udział w konsultacjach.

Nasze uwagi następnie mogą być wykorzystane do przygotowania projektu stanowiska rządu. Przesłane materiały zostaną także wykorzystane do przygotowania oficjalnego Stanowiska Rządu do komunikatu Komisji.


Our Events

Past events