Política de Privacidad del Capítulo

Document de Política de Privacitat

Política de Privacitat

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat Associació pel control i l’auditoria dels sistemes d’informació, ISACA Barcelona CIF G62516869
Dir. Postal Plaça Ramon Berenguer el Gran, 1 entl 1ª, 08002 Barcelona
Telèfon 672365424
e-mail info@isacabcn.org

DPO o contacte info@isacabcn.org


Amb quina finalitat tractem les seves dades?

A ISACA Barcelona tractem les dades que ens ha facilitat amb la finalitat de:

a) La gestió i tractament de les dades com associat al capítol de Barcelona.
b) Emissió dels CPE corresponents a les sessions on ha participat.
c) Donar resposta a la consulta realitzada a través de la nostra web apartat Contacte.
d) Participar en les sessions de formació que realitza sol o conjuntament amb altres entitats.
e) Registrar el seu correu per rebre la newsletter.

Quan de temps conservarem les seves dades?

Les seves dades es conservaran mentre mantingui la condició d’associat al capítol de Barcelona.
Mentre siguin necessàries per donar resposta a la sol·licitud o consulta que hagi pogut realitzar.

Pels subscriptors de la newsletter, als tres mesos de causar baixa, s’esborrarà parcialment les dades del correu (dissociació), per controls estadístics.

En tots els casos es conservaran el mínim temps legalment possible.

Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?

La base legal pel tractament de les seves dades és el seu consentiment, tant en escolir el capítol de Barcelona com el seu de referència com el donat el moment d’escriure voluntàriament les seves dades en el algun dels nostres formularis i acceptar-ho a la casella corresponent.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades dels formularis sobre consultes no es lliuraran a ningú.
En alguns dels actes que organitzem cal la col·laboració de terceres empreses, aquestes actuaran com a Encarregats del Tractament i un cop finalitzat l’acta retornaran les dades sense cap dret d’ús posterior.
Pels subscriptors de la newsletter no es cediran les dades, les tractarà una tercera empresa que fa la gestió de la tramesa de la newsletter, amb la que s’ha signat el degut contracte de prestació de serveis com Encarregat del Tractament.

No es realitza transferència amb tercers països fora de la Unió Europea..

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a conèixer si ISACA Barcelona tracta les seves dades.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades de caràcter personal, així com a sol·licitar la seva rectificació de dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la suspensió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per la finalitat que van ser lliurades.

L’exercici d’oposició s’iguala al de suspensió.

Els exercicis de portabilitat i automatització de decisions no apliquen a la tipologia de dades i tractament de les mateixes.

L’exercici dels drets anteriorment indicats es poden fer per dos canals:

• Per correu postal, adjuntant còpia del DNI o passaport, davant ISACA Barcelona amb domicili a Plaça Ramon Berenguer el Gran, 1, entl 1ª 08002 Barcelona
• Per correu electrònic, a l’adreça info@isacabcn.org , amb la mateixa documentació que per correu postal.

Li informem del seu dret a presentar una reclamació davant la Agencia Española de Protección de Datos.

Veracitat de les dades.

Els Usuaris són responsables de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses i a procedir a la modificació de les mateixes si és necessari.